Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Bendradarbiavimas su Mykolo Romerio universitetu
Naujienos
Bendradarbiavimas su Mykolo Romerio universitetu
2011-05-09

Šių metų gegužės 6 d. Valstybinėje ligonių kasoje M. Romerio universiteto magistrantė Alma Balandaitė (mokslinė vadovė prof. D. Jankauskienė) pristatė savo magistrinį darbą „Ligonių kasų organizacijos kultūra“.

Organizacijos kultūra – vienas reikšmingiausių nematerialiųjų veiksnių, darančių įtaką organizacijoje vykstantiems procesams, lemiantiems organizacijos ilgalaikę sėkmę. Sėkmingas darbuotojų bendravimas ir bendradarbiavimas padeda siekti organizacijos tikslų, įgyvendinti pasirinktas strategijas, siekti optimalių veiklos rezultatų, leidžia panaudoti asmeninį organizacijos narių potencialą. Šis magistrinis darbas, apgintas prieš kelias savaites M. Romerio universitete, buvo Valstybinės ligonių kasos vadovybės ir darbuotojų dėmesingai išklausytas, sukėlė gyvas diskusijas ir sulaukė darbuotojų komentarų.

Magistrantė pažvelgė į ligonių kasų organizacijos kultūrą nepriklausomo tyrėjo akimis. Tyrimo metu buvo nustatyta ir teigiamų, ir neigiamų Valstybinės ligonių kasos organizacijos kultūros bruožų. Iš teigiamų paminėtini šie: darbuotojai gerai supranta organizacijos misiją ir deklaruojamas vertybes, noriai dalyvauja bendruose organizacijos renginiuose, pritaria subkultūrų atsiradimui, jaučiasi atsakingi visuomenei už priimamus sprendimus, įstaigos vadovavimo stilių vertina kaip demokratinį, pripažįsta, kad pagarba ir tarpusavio supratimas yra būtini sėkmingam kolektyviniam bendravimui plėtoti. Tačiau tyrimas atskleidė ir neigiamus organizacijos kultūros bruožus. Tai nuolatinė įtampa, didelis darbo krūvis, tarpusavio konkurencija ir kai kurių kolegų netolerancija kritikai, nepakankamos saviraiškos ir karjeros galimybės. Kai kurie magistrės vertinimai ir pastabos ligonių kasų darbuotojams pasirodė perdėm teigiami, nors ir pakankamai objektyvūs.

Magistrės atliktą tyrimą apibendrino mokslinė vadovė prof. Danguolė Jankauskienė. Ji pabrėžė, kad tyrimas atskleidė palyginti aukštą Valstybinės ligonių kasos organizacijos kultūrą – teigiami organizacijos kultūros bruožai gerokai viršija neigiamus. Kartu ji patarė atkreipti dėmesį į neigiamus organizacijos kultūros aspektus ir ieškoti būdų šioms negatyvioms apraiškoms pašalinti. Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Kriauza padėkojo magistrantei ir jos mokslinei vadovei už puikų darbo pristatymą. Šis pristatymas, pasak V. Kriauzos, yra svarbus įvykis, padėsiantis puoselėti organizacijos kultūrą ir skatinantis darbuotojus susimąstyti apie dalykus, kuriems darbų rutina paprastai nepalieka laiko. Jis išreiškė viltį, kad Valstybinės ligonių kasos ir M. Romerio universiteto kūrybinis bendradarbiavimas bus ir toliau sėkmingai plėtojamas.

Daugiau informacijos Valstybinės ligonių kasos Strategijos skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis.