Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Baigiasi sutarčių su gydymo įstaigomis pasirašymas
Naujienos
Baigiasi sutarčių su gydymo įstaigomis pasirašymas
2012-04-16

Teritorinėse ligonių kasose baigiasi sutarčių su gydymo įstaigomis pasirašymas. Jau rašėme, kad pirmoji sėkmingai šį darbą baigė Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK), minėtas sutartis pasirašiusi dar kovą. Neseniai sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis pasirašė ir Šiaulių TLK. Iš viso Šiaulių TLK šiais metais pasirašė 227 sutartis (pernai – 219) dėl stacionarinių, specializuotų ambulatorinių (konsultacijų), pirminės sveikatos priežiūros, slaugos ir palaikomojo gydymo, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo. Šiai TLK šiemet minėtoms paslaugoms apmokėti iš PSDF biudžeto tenka 447,4 mln. Lt, t. y. 23 mln. Lt mažiau nei pernai.

Šiuo metu sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis jau baigia pasirašyti Klaipėdos TLK. Šie darbai baigiami ir Kauno bei Vilniaus TLK. Vakar buvo pasirašyta Vilniaus TLK ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų sutartis.

Kaip ir pernai, TLK sudaro tiesiogines gydymo paslaugų apmokėjimo sutartis ne tik su savo veiklos zonos, bet ir su kitų ligonių kasų aptarnaujamų zonų gydymo įstaigomis. Tokių sutarčių, sakysim, Šiaulių TLK sudarė 98 (iš jų su Vilniaus TLK veiklos zonos gydymo įstaigomis – 39, su Kauno TLK veiklos zonos gydymo įstaigomis – 25, su Klaipėdos TLK veiklos zonos gydymo įstaigomis – 18, su Panevėžio TLK veiklos zonos gydymo įstaigomis – 16). Kai už kito regiono gydymo įstaigoje suteiktas paslaugas moka ligonių kasa, kurios aptarnaujamoje teritorijoje pacientas nuolat gyvena, įgyvendinama paciento teisė pasirinkti gydymo vietą, skatinama gydymo įstaigų konkurencija teikti kokybiškesnes paslaugas.

Ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų sutartyse aptariamos pacientams bei gydymo įstaigoms aktualios sąlygos. Ligonių kasos, numatydamos sutartyse, kiek iš viso sveikatos priežiūros paslaugų bus teikiama ir kiek joms bus skiriama lėšų, iš tiesų daro tiesioginę įtaką apdraustųjų sveikatos priežiūros užtikrinimui.

Pagal Sveikatos draudimo įstatymą sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams tose gydymo įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų teikimo. Šios įstaigos pacientams turi užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, jų prieinamumą bei kokybę.

Išsamesnę informaciją apie sutarčių sudarymą rasite Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje senaversija.vlk.lt skyrelyje „Ligonių kasų ir gydymo įstaigų 2012 m. sutarčių sudarymo kronika“.