Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Auditoriai vertino TLK veiklą
Naujienos
Auditoriai vertino TLK veiklą
2013-09-11

Praėjusią savaitę Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje (TLK) atliktas įstaigos Kokybės vadybos sistemos priežiūros išorės auditas. Auditoriai tikrino, kaip įstaiga įgyvendina ligonių kasų kokybės politiką, vertino vadovybės įsipareigojimų vykdymą, įstaigos orientavimąsi į klientą, planavimą, atsakomybę, infrastruktūrą, darbo aplinką, su klientu susijusius procesus, duomenų analizę, veiklos gerinimą ir kt.

Įvertinę audituojamas sritis tikrintojai pastebėjo, kad kokybės vadybos sistema Panevėžio TLK veikia, yra palaikoma, nuolat numatomi kokybės gerinimo veiksmai, jie įgyvendinami. Pasidžiaugta, kad įstaiga daug dėmesio skiria kokybiškam klientų aptarnavimui, bendravimui su partneriais, visuomene – ne tik renka duomenis, atlieka apklausas, bet ir gautus rezultatus analizuoja, daro išvadas, ieško galimybių veiklos kokybei gerinti.

Auditoriai teigiamai įvertino pertvarkytą Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrių už tai, kad yra šiuolaikiškas, pritaikytas visiems klientams, turi eilių stebėsenos sistemą, viešąją interneto prieigą ir kt. Neliko tikrintojų nepastebėta, kad šio skyriaus specialistės kol kas vienintelės, vertinant visas ligonių kasas, dėvi specialias uniformas ir tai padeda didinti skyriaus atpažįstamumą, gerinti įstaigos įvaizdį – klientams yra aiškiau, kas gali suteikti informacijos, į ką kreiptis.

Svečiai pažymėjo, kad įstaiga turėtų nesustoti ties tuo, kas jau pasiekta, ir žodžiu pateikė keletą rekomendacijų, kaip toliau Panevėžio TLK gerinti vidinę organizacinę veiklą. Oficialios išvados bus pateiktos vėliau.

Ligonių kasų Kokybės vadybos sistema Panevėžio TLK įdiegta 2009 metais. Jos auditai atliekami kasmet. Šiais metais jį vykdė UAB „TUV Uolektis“.

Nuotraukose: Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus atpažįstamumas – vienoda skyriaus darbuotojų apranga.
 
 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa