Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Apie Respublikos nuogąstavimus dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis
Naujienos
Apie Respublikos nuogąstavimus dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis
2012-05-17

Informuojame, kad 2012 m. gegužės 17 d. „Respublikos“ dienraščio rašinyje „Jau taupoma neįgalių vaikų sąskaita“ pateikiami kai kurie faktai neatitinka tikrovės ir klaidina visuomenę.

Tiesa yra ta, kad specialiai sukurta darbo grupė rengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 234 ,,Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo, priešingai, nei teigia „Respublika“, siūloma ir toliau 100 procentų kompensuoti neįgaliems vaikams skiriamų ortopedijos gaminių įsigijimo išlaidas. Diskutuodami dėl šio įsakymo projekto, darbo grupės nariai nebuvo pateikę jokių siūlymų, kuriuos įgyvendinus blogėtų tiek neįgalių, tiek ir kitų vaikų padėtis ar jų sąskaita būtų taupomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos.

Projektu siūloma patikslinti į Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą įrašytų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų kompensavimo dydį (bazinės kainos kompensavimo procentą), t. y. 100 proc. ir toliau būtų kompensuojamos ortopedijos techninių priemonių (įskaitant ortopedinę avalynę), skiriamų labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms – neįgaliems vaikams, neįgaliems suaugusiesiems, valstybės remiamiems asmenims, taip pat pacientams, kuriems pritaikomi rankų ir kojų protezai (šios ortopedijos techninės priemonės laikomos prioritetinėmis), bazinės kainos.

Kadangi PSDF biudžeto lėšos, skirtos ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti, yra ribotos, bet šių priemonių pastaraisiais metais naudojama vis daugiau (ypač skiriamų dėl nesunkių ligų ar būklių), projektu siekiama ne tik mažinti perteklinį vartojimą, bet ir sudaryti prielaidas daugiau lėšų numatyti priemonėms, skiriamoms dėl sunkių būklių, kartu nebloginant labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių padėties. Kitiems asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, kurių medicininei reabilitacijai ir ligų prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės, skiriamų priemonių bazines kainas siūloma kompensuoti 90 procentų.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) duomenimis, šiuo metu yra susidariusios laukiančiųjų, kol bus priimtas ortopedinės avalynės užsakymas, eilės (laukti tenka iki 6 mėnesių). Todėl, siekiant pagerinti suaugusiųjų ortopedinės avalynės prieinamumą, buvo pateiktas siūlymas pakeisti ortopedinės avalynės skyrimo suaugusiesiems periodiškumą, nustatant ilgesnius šios avalynės dėvėjimo periodus (12 mėnesių vietoj buvusių 6 mėnesių), kuriems pasibaigus gali būti skiriama nauja ortopedinės avalynės pora, numatant, kad pirmą kartą galima skirti 2 ortopedinės avalynės poras.

Pabrėžtina, kad minėtas teisės akto pakeitimo projektas yra teikiamas kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ projektu, kuris parengtas vadovaujantis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V- 164 (Žin., 2011 Nr. 23-1108). Siūloma patikslinti ortopedijos techninių priemonių skyrimo indikacijų sąrašus, t. y. iš šių sąrašų išbraukti priemones, nebenaudojamas pagal šiuo metu taikomas gydymo metodikas, arba priemones, vietoj kurių galima taikyti alternatyvius gaminius (siūloma išbraukti 10 ortopedijos techninių priemonių).

Pirmiau nurodyti teisės aktų projektai buvo parengti atsižvelgiant į Valstybės kontrolės, atlikusios privalomojo sveikatos draudimo auditą, rekomendaciją ir į VLK direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1K-1 sudarytos tarpžinybinės darbo grupės siūlymus. Į darbo grupę buvo įtraukti Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos neįgaliųjų draugijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos pacientų organizacijų atstovai. Darbo grupės veikloje taip pat dalyvavo nešališki gydytojai specialistai (nedirbantys ortopedijos įmonėse kaip asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai).

Minėtas teisės akto pakeitimo projektas nuo 2012 m. gegužės 15 d. skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje visuomenės pastaboms gauti. Siekiant nepabloginti gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis sąlygų, įsakymas dabartinio projekto pagrindu dienos šviesą išvys tik tuomet, kai bus atsižvelgta į visas racionalias pastabas bei pasiūlymus.