Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Ligonių kasų 2011–2013 m. strateginis veiklos planas įvertintas palankiai
Naujienos
Ligonių kasų 2011–2013 m. strateginis veiklos planas įvertintas palankiai
2010-07-22

2010 m. liepos 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko tarnybos atstovų ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto atstovų susitikimas su asignavimų valdytojais dėl 2011–2013 m. strateginių veiklos planų projektų vertinimo.

 

Tikslas – pagal Vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikos nuostatas peržiūrėti SAM valdymo srities programų kriterijus ir pateikti siūlymus dėl geresnės jų atitikties šios metodikos nuostatoms. Minėta metodika buvo parengta pagal ES paramos lėšomis įgyvendinamą projektą, kuriuo siekiama pasinaudoti sėkmingiausia tarptautine praktika ir įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą.

Susitikimo metu buvo vertinami SAM pavaldžių įstaigų strateginiai veiklos planai, jų integracija į bendrą SAM strateginį planą. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) 2011–2013 m. strateginio plano projektas buvo įvertintas labai palankiai.

Ministro Pirmininko tarnybos ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto atstovai, susipažinę su visų asignavimų valdytojų pateiktais 2011–2013 m. strateginiais veiklos planais bei vertinimo kriterijais, pareiškė nuomonę, kad VLK planas atitinka Vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikoje išdėstytus reikalavimus. Viešosios politikos ir vadybos instituto programų vadovas Vitalis Nakrošis pažymėjo, kad VLK plano rengėjai pasirinko aiškius, tikslius veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kurie gerai atskleidžia institucijos teikiamą naudą visuomenei. Pagal šiuos kriterijus matyti, kad VLK, kaip Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas administruojanti institucija, siekia tai daryti kuo efektyviau, ne tik paskirsto šias lėšas sveikatos apsaugos reikmėms tenkinti. Ekspertai pabrėžė, kad efekto vertinimo kriterijai (techniniai priedai) aprašyti išsamiai ir aiškiai, tad suprantami ne vien specialistams.

Susitikimo metu buvo aptartos ir problemos, kylančios dėl kai kurių SAM ir VLK funkcijų bei atsakomybės dubliavimosi rengiant strateginius veiklos planus ir numatant darbus, išsakytos pastabos dėl naujosios strateginio planavimo metodikos, pateikti klausimai dėl strateginio plano rengimo. Vertintojai pastebėjo, kad kai kurias VLK strateginiame veiklos plane numatytas priemones reikėtų perkelti į metinį VLK veiklos planą, kai kurių nelabai reikšmingų priemonių būtų galima atsisakyti.

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pateiktoje Konsultacijų ir patarimų dėl vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikos taikymo ir vertinimo kriterijų analizės atmintinėje įrašyta ir ši išvada: „VLK kriterijai aiškiai parodo, ko siekiama atskirose sveikatos sistemos draudimo plėtojimo srityse, ir yra kokybiški. Geroji praktika – kokybiški vertinimo kriterijų techniniai priedai, gyventojų pasitikėjimo ir informuotumo matavimas, indeksų, kurie parodo personalo pasitenkinimo augimą, korupcijos patirtį ir suvokimą ir kitus veiklos aspektus naudojimas“.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į VLK Draudimo plėtros departamento Strategijos skyriaus vedėjo pavaduotoją Editą Navickienę tel. 236 4187 arba el. paštu edita.navickienė@vlk.lt