Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Naujovės pasitarnautų pacientams
Naujienos
Naujovės pasitarnautų pacientams
2010-06-07

2010 m. gegužės 31 d.–birželio 1 d. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) deleguoti atstovai dalyvavo tarptautinio projekto ImPrim (angl. Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems) vykdytojų organizuotame renginyje tema „Pirminės sveikatos priežiūros finansavimo instrumentų tobulinimas“ (angl. Instruments for Improving the Financial Provisions for primary health care), vykusiame Rygos sveikatos ekonomikos centre.

 

Renginio tikslas – pristatyti Baltijos šalių, dalyvavusių įgyvendinant projektą (Lietuva, Latvija, Estija ir Švedija), pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) sistemą, jos finansavimo mechanizmą, vertinimo kriterijus, darbo rezultatus ir numatyti šios veiklos perspektyvą, siekiant pagrindinio tikslo – sukurti PAASP sistemos kokybės vertinimo indikatorius, kurie padėtų kurti efektyvesnę sistemą. Sėkmingas PAASP kokybės indikatorių sukūrimas ir įdiegimas taip pat duotų didelę naudą pacientams – pagerėtų teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Lietuvos pranešimas apie PAASP sistemos organizavimą ir išlaidų apmokėjimo tvarką sukėlė didelį renginio dalyvių susidomėjimą. Pristačius PAASP sistemą, buvo užduodami įvairūs klausimai apie PAASP organizavimą ir išlaidų apmokėjimą (pirminės ambulatorinės odontologinės pagalbos užtikrinimą bei išlaidų apmokėjimo tvarką, šeimos gydytojų, dirbančių komandoje, darbo organizavimą ir t. t.). Lietuvos PAASP sistema Baltijos šalių kontekste renginio dalyvių buvo įvertinta teigiamai, ji atitinka bendrąjį Baltijos šalių lygį.

Renginio metu VLK buvo pasiūlyta tęsti bendradarbiavimą su ImPrim projektu ir pasiūlyta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.