Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Apie moksleivių ir studentų sveikatos draudimą
Naujienos
Apie moksleivių ir studentų sveikatos draudimą
2010-06-02

Kadangi viename interneto dienraštyje pasirodė klaidinančių komentarų neva valstybės skolininkais iškart taps tūkstančiai diplomus bei atestatus šiemet gausiančių studentų bei abiturientų, ir juos jau vasaros mėnesiais užguls rūpesčiai dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tenka dar kartą priminti ir pabrėžti kai kuriuos svarbius dalykus.

 

Sunerimusiems studentams, moksleiviams bei jų tėvams paaiškiname, jog privalomasis sveikatos draudimas tvarkomas ne pagal kieno nors nekompetentingą nuomonę, o pagal Sveikatos draudimo įstatymą ir kitus su juo susijusius teisės aktus. Pagal šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkto nuostatas Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Besimokančio asmens privalomojo sveikatos draudimo galiojimo terminas yra nustatomas vieniems mokslo metams – nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki kitų mokslo metų pradžios. Vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo nuostata dėl valstybės garantijos apdraustiems asmenims, visi studentai ir moksleiviai sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, už kurias mokama iš PSDF biudžeto, gauna dar vieną mėnesį papildomai, tad faktiškai yra laikomi draustais iki rugsėjo 30 d. imtinai. Tačiau ši lengvata netaikoma tiems, kurie šiemet užbaigia mokslus arba įgyja bakalauro ar magistro diplomus. Jų draustumas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis galioja iki rugpjūčio 31 d., tad už rugsėjį, taip pat spalį ir kitus metų mėnesius jau reikia savarankiškai mokėti įmokas, jeigu tokie asmenys neįsidarbina, neįsigyja verslo liudijimo arba neužsiima kita individualia veikla, neįsirašo į darbo biržos įskaitą ir panašiai.

VLK yra sudariusi duomenų teikimo sutartis su visomis teisėtai Lietuvoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis ir gauna duomenis apie jų dieniniuose skyriuose studijuojančiuosius (sąrašai teikiami rugsėjo ir sausio mėnesiais). Deja, tokių duomenų kol kas nepateikia bendrojo lavinimo, profesinės, aukštesniosios mokyklos. Todėl, kai moksleiviams sukanka 18 metų (iki tol jie visi draudžiami pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkto nuostatas kaip asmenys iki 18 metų), jie turi atvykti į teritorinę ligonių kasą arba jos atstovą savivaldybėje ir pateikti asmens tapatybės kortelę arba pasą bei galiojantį moksleivio pažymėjimą (neturint pastarojo – pažymą iš mokyklos). Moksleivio draustumą patvirtinantys duomenys įtraukiami į informacinę duomenų bazę, kuria naudojasi ir visos gydymo įstaigos. Tad jis tuomet išlieka apdraustas valstybės lėšomis ir jam sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartį su ligonių kasa, toliau teikiamos nemokamos gydymo paslaugos.

Daugelis jau žino, jog toliau nesimokantys ir nedirbantys (darbo neradę) moksleiviai ar studijas baigusieji ir toliau gali būti draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, – jei įsiregistruoja gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą.

Tad belieka tik apgailestauti, jog kai kurios žiniasklaidos priemonės, jų informacijos rengėjai tokius opius dalykus „aiškinti“ ir komentuoti pasitelkia nė neskaičiusius Sveikatos draudimo įstatymo, kitų šios srities teisės aktų.