Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Pasikeitė ortopedijos gaminių kompensavimo tvarka
Naujienos
Pasikeitė ortopedijos gaminių kompensavimo tvarka
2010-05-17

Nuo 2010 m. gegužės įsigaliojo nauja ortopedijos techninių priemonių (ortopedinės avalynės, galūnių protezų, įtvarų, korsetų ir kt.) kompensavimo tvarka. Pagal ją atsiskaitant už technines priemones pradedamas taikyti „plaukiojančio balo“ principas. Tai reglamentuota sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintame Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos apraše bei Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų sąrašuose.

 

Teisę į valstybės paramą ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti turi tik privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys. Ar pacientui reikia ortopedijos priemonės, nustato jį gydantis gydytojas arba ortopedijos įmonės ortopedas traumatologas. Tokioje įmonėje žmogus turi gauti aiškią informaciją apie jam priklausančias priemones, kompensacijas, priemokas už jas ir kt.

Didėjant ortopedijos techninių priemonių paklausai ir gamybai augo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto skiriamų lėšų kiekis: 2004 m. buvo skirta 23, 4 mln. Lt, 2007 m. – 34,3 mln. Lt, o pernai – 42,2 mln. litų. Tiesa, šiemet, kadangi sumažėjo PSDF biudžetas, lėšų šioms priemonėms irgi buvo skirta mažiau – 38,4 mln. litų.

Taikyti „plaukiojančio balo“ principą prireikė todėl, kad skiriamų PSDF lėšų nepakanka, susidaro kompensacijos už pagamintas ortopedijos technines priemones eilė. Pagal tvarką bei Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir ortopedijos įmonių sutartis pirmiausia kompensuojamos anksčiausiai pagamintų ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidos, neviršijant kiekvienam ortopedijos techninių priemonių poklasiui numatytos lėšų sumos, t. y. kai baigiasi vieno mėnesio kurio nors poklasio priemonėms skirtos lėšos, ortopedijos įmonės turi teisę priimti tik tų priemonių užsakymus, kurias pacientas įsigyja savo lėšomis. Jei pacientas nesutinka įsigyti priemonės savo lėšomis, jam nurodomas artimiausias laikas, kada ortopedijos įmonė galės priimti jo užsakymą.

Be to, asmuo gali pasirinkti kitą ortopedijos įmonę, pagal savo gamybinius pajėgumus galinčią aptarnauti pacientą ir priimti jo užsakymą. Ortopedijos gaminiai kompensuojami pagal principą „pinigai paskui pacientą“, t. y. lėšos skiriamos tai paciento pasirinktai įmonei, kurioje jis įsigyja gaminį. VLK sudariusi sutartis su 10 tokių įmonių, įsikūrusių Lietuvos miestuose bei turinčių savo filialus daugelyje šalies vietovių. Beje, ortopedijos įmonių sąrašas skelbiamas VLK interneto svetainėje  skyrelyje „Kompensavimas“.

Jei asmuo apsisprendžia įsigyti ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis, ortopedijos įmonė privalo supažindinti jį su šia procedūra ir pateikti jam užpildyti būtinus dokumentus: prašymą kompensuoti savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, ortopedijos įmonės išrašytą apmokėtą sąskaitą bei prašymo pagaminti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis ir tos priemonės užsakymo lapo kopijas. Juos ar jų kopijas apdraustasis nedelsdamas turi pateikti Valstybinei ligonių kasai (Europos aikštė 1, 03505 Vilnius), tačiau ne vėliau nei iki numatytos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo datos. Kompensacija už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę apdraustajam išmokama per 30 dienų nuo tokios priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo bendrąja tvarka termino suėjimo. Kompensavimo terminą apdraustieji, savo lėšomis įsigiję ortopedijos technines priemones, gali sužinoti ortopedijos įmonėje, ar pasitikrinti VLK interneto svetainėje.

Kadangi atsiskaitant už įsigytas ortopedijos technines priemones taikomas „plaukiojančio balo“ principas, į asmeninę sąskaitą pervesta kompensacija už paciento lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę gali būti mažesnė nei apdraustojo sumokėta suma, nes kompensuojamoji suma bus skaičiuojama pagal ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos balo vertę, galiojančią tuo laikotarpiu, kai apdraustasis šią priemonę įsigijo. Išsamią informaciją apie šių gaminių įsigijimą savo lėšomis galima rasti jau minėtoje VLK interneto svetainėje.

Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonės įsigyti organizavimo tvarkos aprašas buvo papildytas nuostatomis, reglamentuojančiomis griežtas baudas dėl ortopedijos įmonių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo: jei ortopedijos įmonės darbuotojai sąmoningai pateiktų neteisingą informaciją, kuria remiantis apdraustajam neteisėtai būtų kompensuojamos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidos. Skundus ir pretenzijas pacientai gali pateikti ortopedijos techninę priemonę pagaminusiai įmonei, o jų kopijas – Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai bei Valstybinei ligonių kasai.