Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > ES paramos lėšos – ligonių kasų darbuotojų gebėjimams stiprinti
Naujienos
ES paramos lėšos – ligonių kasų darbuotojų gebėjimams stiprinti
2010-05-03

2010 m. balandžio 21 d. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), Vidaus reikalų ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros atstovai pasirašė sutartį dėl VLK parengto projekto finansavimo ES paramos lėšomis. Tai vienas iš trijų numatytų ligonių kasų projektų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Jam įgyvendinti skirta 1 259 735 litų ES paramos lėšų, dar 232 505 litus turės pridėti VLK. Visos lėšos bus panaudotos ligonių kasų darbuotojų administraciniams gebėjimams stiprinti.

 

Ligonių kasos – VLK ir penkios teritorinės ligonių kasos – pagrindinės privalomojo sveikatos draudimo institucijos, kuriose šiuo metu dirba apie 450 darbuotojų. Mokymuose dalyvaus didesnė jų dalis – per 300 darbuotojų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Tauragės ir kitų miestų.

 

Paramos lėšos bus panaudotos mokymams pagal tris modulius:

  • mokymai, skirti įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo gebėjimams stiprinti: 205 darbuotojai įgis reikiamų žinių paslaugų kokybei ir veiklos efektyvumui užtikrinti;
  • kompiuterinio raštingumo įgūdžių stiprinimas: 130 darbuotojų tobulins įgūdžius, reikalingus tiesioginėms darbuotojų funkcijoms atlikti, į darbo procesą įtraukiant naujas kompiuterines technologijas;
  • anglų kalbos žinių tobulinimas: mokysis 227 darbuotojai.

 

2009 m. lapkritį prasidėję mokymai pagal pirmąjį modulį, skirti strateginių tikslų įgyvendinimo gebėjimams stiprinti, jau pasibaigė. Šiuos mokymus organizavo konkursą laimėjusi bendrovė „Organizacijų vystymo centras“, pasitelkusi ekonomikos ir finansų, visuomenės sveikatos, teisės, sociologijos ir kitų sričių specialistus. Ligonių kasų darbuotojų vertinimu, mokymai buvo naudingi, padėjo geriau suprasti sveikatos sistemos raidą, naujovių poreikius, strateginius uždavinius, keliamus tikslus ir priemones jiems pasiekti.

Netrukus prasidės anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo mokymai, o visas projektas turėtų būti užbaigtas iki 2012 metų balandžio 21 dienos.

Tikimasi, kad tokios investicijos į žmoniškuosius išteklius, jų žinias, gebėjimus ir įgūdžius netrukus atsipirks – visuomenei bus teikiamos geresnės kokybės, modernesnės viešosios paslaugos, ligonių kasų veikla bus efektyviau planuojama ir valdoma. Be to, galimybė kelti kvalifikaciją prisidės prie darbuotojų motyvacijos, didesnio darbuotojų pasitenkinimo darbu ligonių kasose.

Daugiau apie projektą sužinosite interneto svetainėje www.esparama.lt.

Ligonių kasos įgyvendina tris projektus, finansuojamus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis – jiems skirta beveik 7,3 mln. litų. Visi trys projektai įgyvendinami vadovaujantis Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetu „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“. Šioje programoje numatytos lėšos investuojamos į Lietuvos žmonių žinių, gebėjimų, aktyvumo, verslumo skatinimo priemones ir veiklos valdymo gerinimą, viešojo administravimo stiprinimą bei prisideda prie ilgalaikio ekonomikos augimo. Programos lėšos skiriamos įvairioms viešojo administravimo sritims – taip pat ir sveikatos sistemos.