Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Sveikatos draudimo fondas atlaikė pernykštį krizės išbandymą
Naujienos
Sveikatos draudimo fondas atlaikė pernykštį krizės išbandymą
2010-04-09

Balandžio 8 dieną įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje buvo apsvarstyta 2009 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apyskaita. Pernai PSDF biudžeto pajamos sudarė 4 mlrd. 467 mln. 787 tūkst. litų, iš jų 351 mln. Lt – lėšų likutis metų pradžioje (331 mln. Lt buvo laikoma atskiroje rezervo sąskaitoje). Negauta 251 mln. 637 tūkst. Lt planuotų pajamų.

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Algis Sasnauskas pranešime pabrėžė, jog pernai sumažėjus PSDF biudžetui buvo svarbu subalansuoti jo išlaidas siekiant, kad neblogėtų pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Buvo nutarta kuo daugiau paslaugų teikti ambulatorinėmis sąlygomis, arčiau paciento gyvenamosios vietos, todėl prioritetas teko pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai, tad nebuvo mažinamos lėšos šeimos gydytojams skatinti už gerus darbo rezultatus. Taip pat buvo skatinami kaimo rajonų gyventojus aptarnaujantys šeimos gydytojai.

Siekiant subalansuoti PSDF biudžeto pajamas ir išlaidas bei pacientams užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą buvo nutarta išlaidas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms mažinti nustatant, kad bazinių kainų 1 balo vertė yra 0,89 lito. Ši nuostata buvo taikoma visų rūšių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Taip pačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos buvo skatinamos persitvarkyti, racionaliau naudoti PSDF biudžeto lėšas, teikti ekonomiškai efektyvesnes paslaugas (dienos chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo, trumpalaikio gydymo bei kt.) ir nemažinti jų kiekio. Todėl apskritai 2009 metais pacientams buvo suteikta ir ligonių kasų apmokėta per 8 mln. 871 tūkst. ambulatorinių specializuotų, trumpalaikio gydymo ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, tai yra, net daugiau nei 2008 metais. Žodžiu, ir gydymo įstaigoms, medicinos darbuotojams teko prisiimti krizinio krūvio dalį. Kai kurioms gydymo įstaigoms nemažai sunkumų buvo iškilę 2009 metų pradžioje, kai nuo praktiškai avansinio atsiskaitymo ligonių kasos buvo priverstos pereiti prie apmokėjimo už suteiktas paslaugas griežtai pagal įstatymą.

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti 2009 m. buvo prireikė daugiau kaip 700,5 mln. litų. Pernai jų įsigijimo išlaidoms kompensuoti buvo išleista 51 mln. Lt mažiau nei buvo planuota, nes pridėtinės vertės mokesčio lengvatos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms galiojimas buvo pratęstas iki 2011 m. sausio 1 dienos. 2009 m. buvo išrašyta 11,4 mln. receptų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms (maždaug tiek pat, kiek ir 2008 metais), šiek tiek padidėjusi vidutinė recepto kaina – 61 litas.

Nors PSDF biudžeto bendras kreditorinis įsiskolinimas nuo 361,2 mln. Lt (2009 m. pradžioje) padidėjo iki 484 mln. Lt (metų pabaigoje), bet su asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų tiekėjais atsiskaitoma pagal Sveikatos draudimo įstatymo nuostatas, taip pat – griežtai laikantis sutartyse numatytų sąlygų. Nemažiau svarbu, jog pavyko išlaikyti ir įstatymo įtvirtintą PSDF biudžeto rezervą, skirtą nenumatytoms išlaidoms.

Tad Privalomojo sveikatos draudimo fondo tarybos nariai pritarė 2009 metų PSDF biudžeto metinei apyskaitai, kur šio fondo pajamos ir išlaidos yra lygios 101,8 proc. Ją Sveikatos apsaugos ministerija teiks svarstyti Vyriausybei, o paskui – tvirtinti Seimui.