Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Priemonės PSDF biudžetui subalansuoti
Naujienos
Priemonės PSDF biudžetui subalansuoti
2009-05-26

Balandžio mėnesį LR Seimui 6,4 proc. (300 mln. litų) sumažinus šių metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetą teko patikslinti ir 2009-ųjų šio biudžeto išlaidų paskirstymą. Siekiant subalansuoti PSDF biudžetą prireikė imtis tam tikrų priemonių, kurioms, jas nuodugniai apsvarsčius, buvo pritarta gegužės 8 dieną įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje. Viena iš jų – asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertės mažinimas.

Sveikatos apsaugos ministras 2009 m. balandžio 21 d. sudarė darbo grupę, kurios tikslas buvo pasiūlyti sprendimus, įgalinančius pagal turimas pajamas subalansuoti PSDF biudžeto išlaidas kartu išsaugant pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Darbo grupės pasiūlymai vėliau buvo apsvarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos surengtame pasitarime, dalyvaujant medikų organizacijų vadovams, gydymo įstaigų, ministerijos bei ligonių kasų atstovams. Pasitarime darbo grupės pateiktoms PSDF biudžeto subalansavimo priemonėms pritarta.

Kad nenukentėtų pacientai ir kad jiems nebūtų suteikta mažiau paslaugų, buvo nutarta išlaidas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimui mažinti nustatant, kad bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 0,89 lito. Ši nuostata taikoma visų rūšių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms vienodu mastu. Taip ir pačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos skatinamos persitvarkyti, racionaliau naudoti PSDF biudžeto lėšas, suteikiant visas pacientams būtinas paslaugas, nemažinti jų apimčių, tačiau stengtis suteikti tas paslaugas ekonomiškai efektyvesnių paslaugų formomis (dienos chirurgijos, dienos stacionaro, trumpalaikio gydymo ir kt.).

Jeigu gydymo įstaiga suteiks stacionarinių paslaugų mažiau, negu yra numatyta teritorinės ligonių kasos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutartyje, apmokant už stacionarinės asmens sveikatos paslaugas paliekama 1 balo indeksavimo galimybė iki 1 lito, bet neviršijant sutartinės sumos. Be to, sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka numato, kad lėšos, nepanaudotos stacionarinėms paslaugoms apmokėti, gali būti skirtos prioritetinėms specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms.

Siekiant kuo daugiau paslaugų teikti ambulatorinėmis sąlygomis, arčiau paciento gyvenamosios vietos, nutarta išsaugoti prioritetą pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai – nemažinti lėšų šeimos gydytojams skatinti už gerus darbo rezultatus. Be to, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės A. Baublytės siūlymą, kaimo rajonų gyventojus aptarnaujantiems šeimos gydytojams nemažinamos už šiuos gyventojus taikomos priemokos.