Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Dėl patikslinto PSDF biudžeto įgyvendinimo
Naujienos
Dėl patikslinto PSDF biudžeto įgyvendinimo
2009-04-30

Patikslintame PSDF biudžete pajamos ir išlaidos mažėja 298 mln. Lt arba 6,4 procento. Tačiau sumažintas 2009 metų PSDF biudžetas prilygsta 2008 metų biudžetui, sudaro taip pat, kaip ir pernai, 4,38 mlrd. litų. Tad jeigu praėjusiais metais nebuvo didelių trukdžių teikti pilnavertę sveikatos priežiūrą, sistema funkcionavo normaliai, neturėtų jų padaugėti ir šiemet.

 

Atsižvelgiant į patikslintą 2009 metų PSDF biudžetą sveikatos apsaugos ministras sudarė darbo grupę pateikti siūlymus dėl būtinų išlaidų subalansavimo priemonių. Kiekvieną mėnesį turės būti teikiama darbo grupės numatytų trumpalaikių priemonių vykdymo ataskaita. Kita sveikatos apsaugos ministro sudaryta darbo grupė parengs ilgalaikes priemones susidariusiai padėčiai spręsti.

Natūralu, kad labiausiai rūpi, kiek ir kokioms sveikatos sritims dabar tektų lėšų?

PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti mažinamos 6,2 procento. Šioms išlaidoms mažinti siūlomas mišrus mechanizmas, pagrįstas bazinių kainų balo vertės mažinimu, tačiau sudarant galimybę sveikatos priežiūros įstaigai savo nuožiūra pertvarkyti paslaugų teikimą (pavyzdžiui, vietoje brangesnių stacionarinių teikti daugiau dienos stacionaro, ambulatorinių ir kitų efektyvesnių paslaugų), ir taip optimizuoti paslaugų teikimo sąnaudas. Šį mechanizmą planuojama taikyti vienodu mastu visoms paslaugoms, tačiau prioritetą teikiant pirminei ambulatorinei sveikatos priežiūrai - nemažinant lėšų, skirtų šeimos gydytojams skatinti už gerus darbo rezultatus.

Išlaidos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti mažinamos 4 procentais. Jos mažinamos mažesniu procentu nei kitoms sveikatos priežiūros sritims, nes panaikinamas lengvatinis PVM tarifas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, be to – siekiama išsaugoti pirminės (o taip pat ir visos likusios ambulatorinės) sveikatos priežiūros galimybes suteikti pacientams paslaugas, kadangi vaistai yra svarbi šių paslaugų dalis. Kartu rengiamas ir efektyvesnio lėšų naudojimo priemonių planas.

Išlaidos centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms mažinamos taip pat 4 procentais, nes daugiausia centralizuotai perkama vaistų onkologinėms ligoms gydyti ir mažinti lėšas šiems vaistams beveik neįmanoma, ir taip jų poreikis tenkinamas maždaug 60 procentų. Kiti centralizuotai perkami medikamentai skiriami kitoms sunkioms ligoms gydyti ir būtinajai pagalbai užtikrinti, todėl lėšų šiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms mažinimas gali turėti rimtų neigiamų padarinių.

Išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui mažinamos 10 procentų. Atsižvelgiant į tai, kad akivaizdi kelerių paskutiniųjų metų tendencija – ambulatorinės reabilitacijos plėtra, kuri yra pigesnė už kitą reabilitacinį gydymą, tad numatoma papildyti ambulatorinės reabilitacijos indikacijų sąrašą.

Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti numatoma 9 procentais mažiau, kadangi planuojama taikyti visą kompleksą priemonių, sudarysiančių efektyvesnio šiam tikslui skiriamų lėšų naudojimo prielaidas.

Sveikatos programoms finansuoti PSDF biudžeto lėšų mažėja 14,9 procento. Normaliai teikti programose vykdomas paslaugas bus įmanoma atsisakius kai kurių programų (pavyzdžiui, Skubios konsultacinės programos finansavimo, kadangi su šiomis užduotimis susidorojama teikiant skubią konsultacinę pagalbą pacientus skubiai transportavus į artimiausias gydymo įstaigas). Atsižvelgiant į prioritetus, iš viso numatoma nemažinti finansavimo jau vykdomoms prevencinėms programoms, Nacionalinei kraujo programai, Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programai.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atsižvelgdama į galimus sunkmečio padarinius, dar pernai parengė antikrizinių priemonių planą, kurio vykdymas padeda amortizuoti PSDF biudžeto mažinimo pasekmes. Labai svarbu ir tai, kad sudarant sutartis nebuvo prisiimama didelių įsipareigojimų, atsižvelgiama į PSDF biudžeto įmokų surinkimo mažėjimo realijas. Pažymėtina ir tai, kad ligonių kasos savo sutartinius įsipareigojimus ir šiemet vykdo laikantis Sveikatos draudimo įstatymo nuostatos, kad atsiskaityti privaloma per 30 dienų nuo sąskaitos už suteiktas paslaugas pateikimo dienos. Už pirmus metų mėnesius atsiskaityta netgi anksčiau.​