Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Privalomojo sveikatos draudimo taryboje
Naujienos
Privalomojo sveikatos draudimo taryboje
2009-04-09

Balandžio 8 d. įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje buvo pateikta ir aptarta 2008 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apyskaita. Pernai PSDF biudžeto pajamos ir išlaidos siekė apie 4,6 milijardo litų – 104,5 proc. planuotųjų lėšų.

 

Apskritai galima teigti, kad pernai PSDF biudžetas didelių sunkumų nepatyrė, o baigiantis 2008-iesiems biudžeto rezervo sąskaitoje buvo likę lėšų. Pernai įmonių, įstaigų ir organizacijų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už asmenis, gaunančius atlyginimą už darbą (3 proc. dydžio), sudarė 918 mln. 538 tūkst. Lt, planas įvykdytas. Opiausioji sritis – įmonių, įstaigų bei organizacijų ir fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, atskaitymai iš gyventojų pajamų mokesčio: gauta 2 mlrd. 206 mln. 945 tūkst. Lt, t. y. 94,8 proc. planuotų pajamų. Mažiau nei planuota į Privalomojo sveikatos draudimo fondą pervesta ir iš valstybės biudžeto – tokios įmokos ir asignavimai iš viso sudarė 1 mlrd. 80 mln. 391 tūkst. Lt (gauta 98 proc. planuotų pajamų).

Didžioji dalis 2008 m. PSDF biudžeto išlaidų kaip paprastai teko sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti (2 mlrd. 888 mln. 761 tūkst. Lt – 95,6 proc. planuotų išlaidų). Išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos priemonėms siekė 679 mln. 833 tūkst. litų (98 proc. planuotų išlaidų). Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms apmokėti buvo išleista 141 mln. 159 tūkst. Lt (98,4 proc. planuotų išlaidų). Centralizuotai perkamiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms įsigyti bei išlaidoms kompensuoti panaudota 136 mln. 553 tūkst. Lt (96,4 proc. planuotų lėšų), ortopedijos technikos priemonėms – 40 mln. 550 tūkst. Lt, t. y. tiek, kiek ir planuota. O sveikatos programoms finansuoti pernai panaudota gerokai daugiau negu planuota (117,6 proc.) – 287 mln. 866 tūkst. litų. Beje, pačių ligonių kasų veiklos išlaidos 2008-aisiais buvo 33 mln. 811 tūkst. litų (61 proc. planuotų lėšų), tai yra, tik 0,7 proc. PSDF biudžeto pajamų, nors įstatymas leidžia tam panaudoti iki 2 proc. biudžeto lėšų.

Privalomojo sveikatos draudimo taryba pritarė 2008 m. PSDF biudžeto apyskaitai, kuri dabar bus teikiama Vyriausybei. Posėdyje taip pat buvo aptartos dabarties aktualijos – 2009 metų PSDF biudžeto mažinimas, tolesnių darbų kryptys.