Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Tobulinama ortopedijos techninių priemonių įsigijimo tvarka
Naujienos
Tobulinama ortopedijos techninių priemonių įsigijimo tvarka
2009-03-25

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ projektus.

 

Ligonių kasos kompensuoja ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidas nuo 2004 m. sausio 1 dienos. Nuo 2004 m. birželio 30 d. dalies ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos buvo pradėtos kompensuoti pagal principą „pinigai paskui pacientą“ (Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2004 m. gegužės 3 d. posėdžio Nr. 16 sprendimas Nr. 3 „Dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis“).

Pagal minėtą principą nuo 2006 m. balandžio 4 d. kompensuojamos jau visų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos, vadovaujantis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 (Žin., 2006, Nr. 37-1335), bei naudojantis privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ Ortopedijos technikos kompensavimo kontrolės posisteme, pritaikyta šio aprašo nuostatoms vykdyti. Lėšos, skirtos ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti, paskirstomos pagal ortopedijos techninių priemonių poklasius. Už ortopedijos technines priemones mokama sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis bazinėmis kainomis.

Principo „pinigai paskui pacientą“ taikymas užtikrino ortopedijos technines priemones gaminančioms įmonėms vienodas konkurencijos sąlygas ir vienodą visiems pacientams teisę pasirinkti gamintoją. Tačiau lėšos, skiriamos ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti, neatitinka jų poreikio, todėl susidaro kompensacijos už pagamintas ortopedijos technines priemones laukimo eilė. Kompensacijos laukimo eilei sumažinti jau buvo įgyvendintos kelios ortopedijos gaminių poreikį reguliuojančios priemonės:

1. Patikslintas ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo periodiškumas, t. y. nustatyta, kaip dažnai apdraustieji gali pasinaudoti valstybės parama ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti – 2007 m. birželio 22 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-541 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 75-2986).

2. Nustatytas gydytojų, galinčių skirti ortopedijos technines priemones, profesinių kvalifikacijų sąrašas – priemonė įgyvendinta pirmiau minėtu teisės aktu.

3. Patikslintas numatomas nesudėtingų ortopedijos techninių priemonių sąrašo gaminių kompensacijos dydis (bazinės kainos kompensavimo procentas) – priemonė įgyvendinta pirmiau minėtu teisės aktu.

4. Patikslintas ortopedijos techninių priemonių skyrimo indikacijų sąrašas, pagal kurį 100 procentų be išlygų kompensuojamos priemonių, skiriamų tik sunkių ligų ar būklių atvejais, išlaidos – 2007 m. spalio 26 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-877 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 114-4654).

5. Peržiūrėtos ir patikslintos ortopedijos techninių priemonių bazinės kainos, siekiant subalansuoti šių priemonių prieinamumą ir biudžetą – sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymas V-13 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., Nr.11-390).

6. Įvertinti įmonių gamybiniai pajėgumai (t. y. įmonės galimybės pagaminti kokybiškas ortopedijos technines priemones) ir nustatytas per metus pagaminamų ortopedijos gaminių kiekis.

Teisės aktų pakeitimai turėjo teigiamą poveikį, nes kompensacijos laukimo eilė (rodiklis skaičiuojamas proc.) laikotarpiu nuo 2007 m. IV ketvirčio iki 2008 m. II ketvirčio padidėjo tik 6 proc., tuo tarpu iki šio periodo ir jam pasibaigus kiekvieną ketvirtį eilė padidėdavo 21 procentu. Tad nors minėtos priemonės buvo racionalios, tačiau jų poveikis buvo trumpalaikis.

Todėl VLK ir toliau numato reguliuoti ortopedijos techninių priemonių poreikį, remdamasi jas skiriančių gydytojų atsakomybės ir kontrolės didinimu bei aktyvesniu paciento dalyvavimu įsigyjant ortopedijos technines priemones, t. y. kai nedidelę priemonės kompensuojamosios kainos dalį sumoka pats pacientas. Taip pat bus siekiama užtikrinti racionalų apdraustųjų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos 100 proc.: šios priemonės bus skiriamos tik dėl sunkios ligos ar būklės, be to, numatoma nustatyti ilgesnį naudojimosi ortopedijos techninėmis priemonėmis laikotarpį, kuriam pasibaigus gali būti skiriama nauja priemonė.

 

Teikiamo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335) pakeitimo projekto (toliau – kompensavimo tvarkos pakeitimo projekto) pagrindinės nuostatos:

 

1. Gydytojų, kurie turi teisę nustatyti ortopedijos techninių priemonių reikalingumą apdraustajam, profesinių kvalifikacijų sąrašo susiaurinimas, atsižvelgiant į medicinos normas (kompensavimo tvarkos pakeitimo projekto 7 punktas).

2. Tiksliai apibrėžtos ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygos, kurios yra susietos su ją skiriančio gydytojo kvalifikacija, ortopedijos techninės priemonės bazine kaina ir numatyta gydytojo bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsakomybe už netikslingai paskirtos ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimą (kompensavimo tvarkos pakeitimo projekto 7-8 punktai).

3. Patikslintas ortopedijos techninių priemonių skyrimo periodiškumas, atsižvelgiant į šių priemonių dėvėjimo trukmę (kompensavimo tvarkos pakeitimo projekto 9 punktas).

Kompensavimo tvarkos pakeitimo projekto pagrindinės nuostatos buvo aptartos su Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų bei Ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių asociacijomis, kurios vienija visus ortopedijos techninių priemonių gamintojus, sudariusius sutartis su VLK.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ projekto pagrindinės nuostatos:

 

Naujas teisės aktas, kuris įsigaliotų netekus galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymui „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, parengtas pagal šiuos principus:

1. Iš kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašo išbrauktos priemonės (tipų grupės), skiriamos dėl nesunkios ligos ar būklės, kurioms gydyti sėkmingai gali būti pritaikytas ir serijinės gamybos nekompensuojamas gaminys (1 lentelė).

 

1 lentelė
Kompensuojamųjų priemonių sąrašas * Eil. Nr. LST EN ISO 9999 Priemonės pavadinimas Bazinė kaina, Lt Tipų grupė Kompensacijos dydis
Pirmasis sąrašas 6 04 12 09 Diržai, juostos (korsetai) ir tvarsčiai išvaržai gydyti 120 KVP-5 100, 95, 80, 50 proc.
11 06 03 15 Kaklo-krūtinės įtvaras 63 KR1-5 100, 95, 80, 50 proc.
13 06 06 12 Riešo-plaštakos įtvarai 60 RT1 100, 95, 80, 50 proc.
19 06 12 09 Kelio įtvarai 105 KT3-8 100, 95, 80, 50 proc.
24 06 30 18 Krūties protezai 44 L-3 100, 95, 80, 50 proc.
Antrasis sąrašas 5 06 03 12 Kaklo įtvarai 477 KR0-1 100 proc.
6 06 03 12 Kaklo įtvarai 100 KR0-16 100 proc.
21 06 12 09 Kelio įtvarai 239 KA2-1 100 proc.
29 06 12 18 Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai 1142 KA5-2 100 proc.
*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-534 (2008 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-13 redakcija)
 

2. Išbrauktos ortopedijos techninių priemonių skyrimo indikacijos:

- kai ligai ar būklei gydyti galima pritaikyti pigesnius kompensuojamuosius gaminius, pvz., kaulų vientisumo pažeidimo atveju taikomos pigesnės ortopedijos techninės priemonės, gaminamos iš žemos temperatūros plastmasės; tik dėl lūžių komplikacijų taikomi aparatai su reguliuojamuoju kampu sutrikusiai funkcijai atkurti. Tad kulkšnies-pėdos įtvarus (tipų grupė KA1-6) ar alkūnės įtvarus (tipų grupė RT3-1-2) galima skirti tik dėl ligų komplikacijų, kurių gydymas yra ilgalaikis;

- kai diagnozė nėra aiškiai apibrėžta (nepatikslinta, pvz., S13.2 „Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas“), taip pat kai ligai ar būklei gydyti dar netikslinga taikyti individualius kompensuojamuosius ortopedinius gaminius (pvz., A18.0 „Kaulų ir sąnarių tuberkuliozė“).

3. Sumažintos sudėtingos modifikacijos ortopedijos techninių priemonių bazinės kainos (2 lentelė).

 

2 lentelė
Kompensuojamųjų priemonių sąrašas * Eil. Nr. LST EN ISO 9999 Priemonės pavadinimas Bazinė kaina, Lt Tipų grupė Kompensacijos dydis
Antrasis sąrašas 24 06 12 09 Kelio įtvarai 1704 (1300) KA3-4 100 proc.
30 06 12 18 Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai 4883 (3418) KA5-3-2 100 proc.
32 06 12 18 Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai 1598 (1119) KT5-2-1 100 proc.
*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-534 (2008 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-13 redakcija)
 

4. Naujai sudaryti ortopedijos techninių priemonių sąrašai:

1) taikoma dalinė kompensacija – 100, 95, 80, 50 proc., kai dėl ligos ar būklės skiriama trumpalaikio gydymo priemonė arba taikomi kiti alternatyvūs gydymo metodai (Trečiasis sąrašas). Pvz., ortopedijos techninių priemonių taikymas po traumų;

2) kad taikoma dalinė kompensacija netaptų apdraustiesiems kliūtimi įsigyjant ortopedijos technines priemones ir mažiau reikėtų lėšų jų įsigijimo išlaidoms kompensuoti, keičiant buvusį šių išlaidų 100 proc. kompensavimą į kompensavimą taikant dalinę priemoką, buvo sudarytas Antrasis sąrašas. Į jį įtrauktos ortopedijos techninės priemonės, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos 100 ir 80 proc., pvz., krūtinės-juosmens įtvarai (tipų grupė KR0-5-4), peties įtvarai (tipų grupė AP-2), kelio-čiurnos-pėdos įtvarai (tipų grupė KT1-5), batų įdėklai (tipų grupė GS-8), kelio įtvarai (tipų grupė KA3-3);

3) be išlygų 100 proc. kompensuojamos tų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos, kurios gali būti tik individualiai gaminamos, ir be kurių paciento savarankiškas judėjimas neįmanomas ar labai ribotas, pvz., galūnių protezai, kietosios įtvarinės sistemos, skiriamos dėl raidos defektų ar pan.), arba kurios yra taikomos ligų komplikacijoms gydyti, siekiant sušvelninti ar išvengti nuolatinės įgytosios negalios.

Ortopedijos techninių priemonių sąrašas parengtas atsižvelgiant į nešališką gydytojų specialistų nuomonę (kurie nedirba ortopedijos įmonėse kaip asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai) ir suderintas su ortopedijos technines priemones gaminančių įmonių specialistais.

Pirmiau išvardytų pakeitimų pagrindu yra parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ projektas bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.