Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Kaip PSDF biudžeto lėšomis finansuojamos sveikatos programos
Naujienos
Kaip PSDF biudžeto lėšomis finansuojamos sveikatos programos
2009-03-03

Paskirstytos lėšos 2009 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamoms sveikatos programoms. Viso šiai reikmei šiemet numatyta 250 mln. litų, tai yra - 5,3 mln. litų daugiau negu pernai, kai sveikatos programų finansavimui buvo planuota išleisti 244,7 mln. litų. Tad ir daugeliui sveikatos programų lėšų skiriama daugiau, nei buvo planuota pernai.

 

Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir finansavimo programai planuojama 19,5 tūkst. litų (2008 m. šiai programai finansuoti buvo skirta 17,8 mln. litų).

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai finansuoti skiriami 43,0 mln. litų (2008 m. – 34,6 mln. Lt).

Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiajai programai numatoma 2,4 mln. litų, tai yra – kiek buvo skirta ir pernai, Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programai – 11,6 mln. litų (2008 m. – 9,5 mln. Lt), Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programai – 2,4 mln. litų (pernai – 2,0 mln. Lt), Dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti – 43,0 mln. litų (2008 m. – 40,0 mln. Lt). Kaip ir anksčiau, įgyvendinant šias programas, savo lėšomis privalo prisidėti ir savivaldybės, nes Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas dengia ne visas reikalingas išlaidas.

Užbaigti 2008 m. pradėtiems projektams Paslaugų restruktūrizavimo programą numatoma finansuoti 10,0 mln. litų,

Priklausomybės ligų programai planuojama skirti 2,1 mln. Lt.

Prevencinėms programoms įgyvendinti planuojama 31,8 mln. litų (2008 m. buvo skirta 23,9 mln. Lt, iš jų: Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programai – 6,6 mln. litų (pernai – 5,8 mln. Lt), Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai – 4,7 mln. litų (2008 m. – 4,0 mln. Lt), Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programai – 8,2 mln. litų (pernai – 5,8 mln. Lt), Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai – 9,2 mln. litų (2008 m. – 8,3 mln. Lt).

2009 m. planuojamai vykdyti naujai Storosios žarnos ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai numatoma skirti 3,0 mln. litų. Šiemet taip pat numatomas dar vienos naujos – Ambulatorinių dienos epizodo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bandomojo projekto programos startas, skiriant jos įgyvendinimui 3,0 mln. litų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Europos Tarybos Reglamentų įgyvendinimo programai skiriama 19,7 mln. litų, Nacionalinei kraujo programai – 41,5 mln. litų, Nacionalinei imunoprofilaktinei programai – 19,5 mln. litų.