Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodai 2009 m
Naujienos
Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodai 2009 m
2009-02-06

Skelbiame Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodus 2009 m. 

 

Eil. Nr. Įmokų pavadinimas (draudimo rūšis)ĮmokosDelspinigiaiBaudosKitos įplaukos

Apdraustieji, už kuriuos mokant (ar jiems patiems mokant) įmokas reikia nurodyti atitinkamus kodus

12345678
1. Draudėjų ir apdraustųjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos ​ ​ ​ ​ ​ ​
1.1VSDĮ 4 str. 1dalisPensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui:
40,70 % = 31,70 % (draudėjų ) + 9,0 % (apdraustųjų)
40,10 % = 31,10 % (draudėjų ) + 9,0 % (apdraustųjų)
39,98 % = 30,98 % (draudėjų ) + 9,0 % (apdraustųjų)
252253254 1) Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas.
2) Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų Darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus VSDĮ 4 str. 2 dalyje), Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys.
1.2VSDĮ 4 str. 1dalisPensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui:

17 % = 10 % (draudėjų) + 7 % (apdraustųjų)
301302303 3) Asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis.
1.3VSDĮ 4 str. 2 dalisPensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui

27,3 % = 24,3 % (draudėjų) + 3,0 % (apdraustųjų)
255256257 4) Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Valstybės saugumo departamento sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai.
5) Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantys statutiniai tarnautojai.
6) Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negaunantys pajamų, susijusių su darbo santykiais, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje ar gynybos institucijoje. Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;
1.4VSDĮ 4 str. 6 dalisNelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui: 1,00 % 0,4 % 0,28 % 258259260 7) Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų darbo laiku;
8) Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.
1.5VSDĮ 4 str. 2 dalisPensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui (27,3 % (draudėjų) nuo minimalios mėnesinės algos) 283284285 9) Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
1.6VSDĮ 4 str. 5 dalisPensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui ir sveikatos draudimu:
17 % = 10 % (draudėjų) + 7 % (apdraustųjų)
289290291 10) Asmenys, nesusiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas pagal autorines sutartis.
1.7VSDĮ 4 str. 5 dalisPensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti ir sveikatos draudimu:
17 % = 10 % (draudėjų) + 7 % (apdraustųjų)
304305306 11) Asmenys, nesusiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos ir atlikėjo veiklos.
2.  Savarankiškai dirbančių asmenų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos ​ ​ ​ ​ ​ ​
2.1VSDĮ 4 str. 3 dalis Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti 28,5 % 292293294 12) Savarankiškai dirbantys asmenys: individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai.
2.2VSDĮ 4 str. 3 dalisPensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti
8 %
295296297 13) Ūkininkai ir jų partneriai, kai žemės ūkio valdos, įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ekonominis dydis pagal įgaliotos institucijos atliktus skaičiavimus, galiojančius praėjusių metų paskutinę dieną, yra lygus arba didesnis nei 4 europinio dydžio vienetai.
2.3VSDĮ 4 str. 4 dalisPensijų socialiniam draudimui tik pagrindinei pensijos daliai
50 % bazinės pensijos
261262263 14) Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą.
2.4VSDĮ 4 str. 3 dalisPensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai
26,3 %
298299300 15) Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ).
2.5 Papildomos pensijos dalies socialiniam draudimui
15 % – valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų
264265266 16) Savarankiškai dirbantys asmenys: individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, bei asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai).
3 VSDĮ 4 str. 7 dalis: Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos ​ ​ ​ ​ ​
3.1. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo pagrindinei pensijos daliai267268  17) Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis pagrindinei pensijos daliai.
3.2. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo papildomai pensijos daliai269272  18) Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis papildomai pensijos daliai.
3.3 Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijai gauti (26,3% valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų)287288  19) Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio draudimo sutartis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.
3.4 Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms270271  20) Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutartis.
4 Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos273274275 21) Draudėjai, mokantys įmokas pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis.
5 Baudos už administracinius teisės pažeidimus    276 
6 Neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos praėjusiais metais    277 
7 Grąžintos permokėtų pensijų, pašalpų ir kompensacijų sumos   279 
8 Grąžintos permokėtų pensijų, pašalpų ir kompensacijų sumos   280  
9 Įplaukos už Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų suteiktas paslaugas   281 
10 Kitos įplaukos   282