Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > VLK: sutarčių pasirašymas su paslaugų teikėjais eina į pabaigą
Naujienos
VLK: sutarčių pasirašymas su paslaugų teikėjais eina į pabaigą
2013-04-18

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) praneša, kad teritorinių ligonių kasų (TLK) ir sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių pasirašymo procesas kai kuriose TLK baigsis jau po kelių dienų. Pastarąją savaitę buvo pasirašyta dar didesnė dalis sutarčių, kai kurioms TLK liko sudėti parašus vos ant kelių sutarčių. Jas pasirašiusios, jos visiškai užbaigs sutarčių sudarymą su paslaugų teikėjais, kuriems už suteiktas paslaugas mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Pavyzdžiui, šiuo metu Vilniaus TLK jau yra sudariusi 96 proc. sutarčių su gydymo įstaigomis pagal joms tenkantį šios TLK sutarčių sudarymui skiriamų lėšų kiekį. Šiaulių TLK sudarė 90 proc., Kauno TLK – 77 proc., Panevėžio TLK – 96 proc., o Klaipėdos TLK – 99 proc. planuotų sutarčių su paslaugų teikėjais.

Vilniaus TLK jau yra pasirašiusi 220 sutarčių. Iš jų 72 sutartys pasirašytos su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis, 48 – su stacionarines, 6 – su slaugos, 1 – su greitosios medicinos pagalbos ir 93 – su kitokias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Tęsiamas sutarčių pasirašymas su įstaigomis, teikiančiomis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, su privačiomis įstaigomis (iš 170 privačių įstaigų sutartys pasirašytos su 130 įstaigų, t. y. su 76 proc. šių įstaigų), su kitų TLK zonų gydymo įstaigomis. Pastarosiomis dienomis sutartys buvo pasirašytos su Vilniaus miesto psichikos sveikatos centru, „Northway“ chirurgijos ir medicinos centru, Naujosios Vilnios poliklinika, Naujininkų poliklinika, Centro poliklinika, Alytaus poliklinika, kitomis įstaigomis.

Be to, Vilniaus TLK jau suderino ir pateikė pasirašyti 274 sutartis su pirminės sveikatos priežiūros, stacionarines, slaugos, greitosios medicinos pagalbos, specializuotas ambulatorines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Kauno TLK jau pasirašė 135 sutartis su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis (91 proc.), 27 – su stacionarines (40 proc.), 6 – su slaugos (100 proc.), 8 – su greitosios medicinos pagalbos (100 proc.) ir 58 – su kitokias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis (74 proc.). Iš viso jau yra pasirašytos 234 sutartys, t. y. 77 proc. planuojamų pasirašyti sutarčių. Be to, ši TLK jau pasirašė sutartį su didžiausia šalies gydymo įstaiga – Lietuvos sveikatos medicinos universiteto VšĮ Kauno klinikomis.

Klaipėdos TLK jau yra pasirašiusi sutartis su 239 paslaugų teikėjais – jai liko pasirašyti tik 3 sutartis. Taigi jau sudarytos sutartys su 69 pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis, 60 – su stacionarines, 6 – su slaugos, 4 – su greitosios medicinos pagalbos, 100 – su specializuotas ambulatorines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Panevėžio TLK šiuo metu yra pasirašiusi 96 proc. visų planuotų sutarčių. Artimiausiomis dienomis bus pasirašytos likusios sutartys su 8 paslaugų teikėjais. Tuomet ši TLK bus pasirašiusi visas planuotas sutartis. Taigi šiuo metu jau sudarytos 44 sutartys su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis, 64 – su stacionarines, 4 – su slaugos, 3 – su greitosios medicinos pagalbos bei 54 – su specializuotas ambulatorines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Šiaulių TLK iš viso yra suderinusi ir pateikusi pasirašyti 237 sutartis su paslaugų teikėjais, t. y. 100 proc. planuojamų sutarčių. Šiuo metu jau yra sudarytos 66 sutartys su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis , 69 – su stacionarines, 3 – su slaugos, 6 – su greitosios medicinos pagalbos bei 93 – su kitokias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Taigi iš viso jau yra pasirašyta 90 proc. planuotų sutarčių su paslaugų teikėjais.

Artimiausiu metu sutartys bus pasirašomos ir su likusiais paslaugų teikėjais, su kuriais jau baigiami derinti sutarčių projektai.

VLK atkreipia dėmesį į tai, kad šių metų sutartys su gydymo įstaigomis pirmajam pusmečiui pasirašomos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip pernai, siekiant išlaikyti pasiektą sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo lygį, t. y. nemažinant finansavimo ir paslaugų išlaidas kompensuojant pagal šiuo metu galiojančią bazinių kainų balo vertę (šiuo metu mažiausia balo vertė – 0,89 lito). Tam, kad ir antrąjį šių metų pusmetį būtų išlaikytas toks pats sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo lygis, Vyriausybės prašoma leisti tam tikslui panaudoti PSDF biudžeto rezervo lėšas. Prireiktų 145 mln. litų iš minėto rezervo, kurie gali skiriami tik pritarus Ministrų kabinetui. Vyriausybė šį klausimą turėtų svarstyti antrąjį šių metų pusmetį.

 Teritorinių ligonių kasų pasirašytos sutartys

Vilniaus TLK Kauno TLK Klaipėdos TLK Panevėžio TLK Šiaulių TLK Iš viso pasirašyta
Su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis   72 135 69 44 66 386
Su stacionarias gydymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis 48 27 60 64 69 268
Su slaugos paslaugas teikiančiomis įstaigomis 6 6 6 4 3 25
Su greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiomis įstaigomis 1 8 4 3 6 22
Su specializuotas ambulatorines paslaugas teikiančiomis įstaigomis 93 58 100 54 93 398

 

2013 m. balandžio 16 d. informacija


Kontaktai žiniasklaidai:
Lina Bušinskaitė
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4105, mob. tel. 8 687 41445
El. paštas lina.businskaite@vlk.lt