Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Šiaulių teritorinės ligonių kasos darbuotojai mokėsi įstaigoje kurti antikorupcinę aplinką
Naujienos
Šiaulių teritorinės ligonių kasos darbuotojai mokėsi įstaigoje kurti antikorupcinę aplinką
2020-07-27
Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje (TLK) liepos 21 dieną įvyko susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Rita Šikšniene, kuri Šiaulių TLK darbuotojams perskaitė pranešimą „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“. STT atstovė mokymų dalyvius supažindino su aktualiausiais teisės aktais, naujausiais sociologiniais tyrimais, aptarė antikorupcinės aplinkos kūrimo galimybes valstybinėse įstaigose. „Visada džiaugiuosi kvietimu Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje skaityti pranešimą, nes Jūsų įstaiga – pažangi. Jūs padedate mums – nustatėte, kad Mažeikių ligoninėje pacientai mokėjo priemokas, ko neturėjo nedaryti“, – susitikimo metu sakė R. Šikšnienė.
 
Pasak jos, antikorupcinio visuomenės švietimo dėka didėja piliečių aktyvumas pranešant teisėsaugos institucijoms apie žinomus korupcijos atvejus ir bendradarbiavimas su jomis, auga nepakantumas korupcijai.
 
Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui. Tai toks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) arba privačiame sektoriuje, elgesys, kuris neatitinka jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar įmonių vidaus taisyklėse nustatytų elgesio standartų, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims, ir taip pakenkiant valstybės, visuomenės ar atskirų fizinių arba juridinių asmenų interesams.
 
Korupcija yra ne vien tik nusikaltimai, bet ir nepotizmas, kronizmas, neteisėtas lobizmas, rinkimų rezultatų klastojimas.
 
Lietuvos Baudžiamojo kodekso 225 straipsnis numato 5 savarankiškas kyšininkavimo formas: kyšio priėmimą, pažadą priimti kyšį, susitarimą priimti kyšį, kyšio reikalavimą, kyšio provokavimą. Nusikaltimas laikomas baigtu nuo bent vienos iš paminėtų alternatyvių veikų atlikimo momento.
 
STT atstovė pateikė gerosios praktikos pavyzdį – skaidrumo atmintinę vienoje iš valstybinių įstaigų:
 
  • žinok, kad nusikaltimas yra ir pažadas, susitarimas, provokavimas, reikalavimas ir siūlymas priimti kyšį ar tarpininkavimas;
  • apie paliktas „dovanas“ ar bandymus papirkti pranešk tiesioginiam vadovui, informuok korupcijos prevencijos specialistus ar teisėsaugos institucijas;
  • apie tau siūlomus pinigus, prašymus atlikti nusikalstamus veiksmus informuok STT ar kitas teisėsaugos institucijas telefonu 112;
  • skaidrumo klausimais konsultuokis su prevencijos specialistais;
  • skaidriu elgesiu rodyk pavyzdį kolegoms;
  • jei turi informacijos apie galimai neskaidrias veikas, susijusias su mūsų veikla, pranešk pasitikėjimo linija. Anonimiškumas garantuojamas.
 
Kodėl verta kurti antikorupcinę aplinką ir būti sąžiningiems? Įgyjamas visuomenės pasitikėjimas, pasiekiami geresni veiklos rezultatai, užtikrinamas tvarus valdymas.
 
Šiaulių teritorinės ligonių kasos informacija
Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222.