Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Korupcijos prevencija > Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 
​Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti teisės aktų spragomis atliekame Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.
 
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.
 
2015–2020 m. atlikti teisės aktų ar jų projektų vertinimai:
​Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ projektas 
​Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 2K-7 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-134 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl Nepaskirstytų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
​Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ aktuali redakcija ir šio įsakymo pakeitimo projektas
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
​Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo projektas
​Dėl VLK direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1K-186 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo tipinės formos patvirtinimo“ ir jo pakeitimo
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d įsakymo Nr. 357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 
​VLK direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1K-286 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ projektas
VLK direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1K-156 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
​VLK direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-134 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
​VLK direktoriaus įsakymo dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo projektas
​VLK direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl Tipinės pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis trišalės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
VLK direktoriaus įsakymo „Dėl Kompensuojamosios labai retų būklių gydymo išlaidų sumos nustatymo aprašo patvirtinimo“ projektas
​VLK direktoriaus įsakymo „Dėl Abdominalinės chirurgijos gydytojo, ortopedo traumatologo ir akušerio ginekologo specializuotos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lėšų kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ projektas
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Delspinigių taikymo už pavėluotai kompensuotas kitų Europos Sąjungos šalių apdraustųjų Lietuvoje gautas išmokas natūra tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1K-16 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurioms taikomos atskiros teisės aktų nustatytos skyrimo sąlygos, įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
​Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl tipinės Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis trišalės sutarties patvirtinimo“
​„Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ projekto“
​„Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
​„Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1K-192 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1K-345 „Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
​Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos direktoriaus 2014 m vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-23 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Vaistų komiteto pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ projekto
​Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1K-327 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu Europos Sąjungos šalyse gautų išmokų natūra kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl VLK direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110  „Dėl kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-144 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų skyrimo stebėsenos ir jų skyrimo kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl paraiškų sudaryti sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis vertinimo ir informacijos skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
​Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių bei įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, padarytos žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos sąjungos šalyje ir kitose Europos sąjungos šalyse, apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
​Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
​Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos pasaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
​Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo

Atnaujinta: 2020-12-18