Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Korupcijos prevencija > VLK ir TLK nepakantumo korupcijai politikos principų sąrašas
VLK ir TLK nepakantumo korupcijai politikos principų sąrašas

 

  1. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos (toliau kartu – ligonių kasos) yra atvira visuomenei institucija ir tariasi su visuomene aktualiais klausimais.
  2. Ligonių kasos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
  3. Ligonių kasos sudaro galimybę gauti jų teikiamas administracines paslaugas visuomenei priimtinais būdais ir skatina naudotis elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis.
  4. Ligonių kasos netoleruoja viešųjų ir privačių interesų konfliktų.
  5. Ligonių kasos vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, teisingumo, nesavanaudiškumo, skaidrumo ir atvirumo principais.
  6. Ligonių kasos netoleruoja jokių korupcijos formų.
  7.  Ligonių kasos netoleruoja bet kokios formos kyšininkavimo.
  8. Ligonių kasų darbuotojams nepriimtinas artimų asmenų protegavimas.
  9. Ligonių kasos netoleruoja bet kokio piktnaudžiavimo einamomis pareigomis.
  10. Ligonių kasos skatina savo darbuotojus gilinti žinias korupcijos prevencijos srityje.


Atnaujinta: 2020-08-06