Apie PSD įmokas
Sveikatos priežiūra Lietuvoje finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.
 
PSDF biudžetas kasmet tvirtinamas įstatymu (Lietuvos Respublikos Seime). Didžiąją dalį šio biudžeto pajamų sudaro draudėjų ir apdraustųjų mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos (daugiau kaip  60 proc.); kita pajamų dalis (daugiau kaip 30 proc.) – valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai, kurių didžiąją dalį sudaro įmokos, mokamos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis.
 
Lietuvos sveikatos draudimo sistema grindžiama solidarumo ir visuotinumo principais, todėl PSD įmokų mokėjimas yra visų piliečių konstitucinė pareiga. PSD įmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.
 
Apdraustaisiais laikomi asmenys, kurie moka PSD įmokas arba yra draudžiami valstybės lėšomis. Draudžiamieji, kurie PSD įmokų nemokėjo ir nepateko į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašus, gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir naudotis jų paslaugomis, tačiau tokiu atveju planinės paslaugos jiems bus mokamos.
 
Apdraustaisiais laikomi asmenys, neturintys PSD įmokos skolos ir sumokėję einamojo mėnesio įmoką.
 
Lietuvoje visas PSD įmokas nuo 2016 m. sausio 1 d. administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Sodra (www.sodra.lt)).
 
Pasitikrinkite, ar nesate skolingi privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų:
 www.sodra.lt/pasitikrink arba VLK interneto svetainės skyrelyje „Ar esate draustas?“.

Atnaujinta: 2020-01-22