Apie studijas užsienyje

Ar užsienyje studijuojantys Lietuvos gyventojai turi pateikti kokius nors dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvoje yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu? Jei taip, tai kokius ir kam?

 

Valstybės lėšomis yra draudžiami Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas, Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos (ES) valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas.

 

Lietuvos Respublikos studentai yra apdrausti valstybės lėšomis nuo studento teisinio statuso suteikimo iki statuso netekimo dienos. Informacija apie tokių studentų teisinį statusą automatiniu būdu gaunama iš Studentų registro, todėl Lietuvoje studijuojantiems papildomų dokumentų teritorinėms ligonių kasoms pateikti nereikia.

 

Asmenys, studijuojantys ES valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat vykstantieji (išvykę) studijuoti į ES šalis pagal mainų programas (pvz., Erasmus ar kitas), kurių duomenys nėra tvarkomi Studentų registre, dokumentus, patvirtinančius teisę į sveikatos draudimą valstybės lėšomis, turi pateikti patys.

 

Studijuojantys ES valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose teritorinei ligonių kasai turi pateikti aukštosios mokyklos, kurioje mokosi, išduotą pažymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę). Pažymai pildyti turi būti naudojamas firminis aukštosios mokyklos blankas, joje turi būti nurodyti studento asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), skyrius, kuriame studentas mokosi (dieninis arba pilnas užimtumas) ir studijų laikotarpis.

 

Pratęsus studijas kitais mokslo metais, teritorinei ligonių kasai reikės pateikti naują ES narės aukštosios mokyklos išduotą pažymą.

 

Jeigu ES aukštosios mokyklos dieninės formos studentas neturi galimybių asmeniškai pristatyti dokumentus, pažymos originalą ir paso pirmo puslapio kopiją (arba asmens tapatybės kortelės kopiją) teritorinei ligonių kasai galima atsiųsti registruotu laišku – privalomojo sveikatos draudimo laikotarpis bus nustatytas nuo teisės atsiradimo datos pagal atsiųstos pažymos duomenis.


Daugiau aktualios informacijos apie ESDK jaunuoliams, vykstantiems studijuoti į užsienį, rasite čia.


Atnaujinta: 2020-08-12