Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Dažniausiai užduodami klausimai > Apie gydytojų specialistų konsultacijas
Apie gydytojų specialistų konsultacijas

Ar konsultuotis nemokamai pas gydytoją specialistą galima patekti tik su siuntimu? Kas gali išduoti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai?

 

Siuntimą nemokamai  gydytojo specialisto konsultacijai gydytojas (šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas) išduoda ne pagal paciento norą, o pagal poreikį, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę.

 

Šeimos gydytojas gali išduoti siuntimą pas gydytoją specialistą, kai mano, kad reikalinga gydytojo specialisto pagalba norint nustatyti tikslią diagnozę ar įvertinti pacientui skiriamą gydymą.

 

Gydytojas specialistas gali išduoti siuntimą, jeigu jo konsultacijos metu paaiškėja, kad reikalinga ir kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacija, pvz.: pacientą konsultavęs kardiologas nusprendžia, kad reikalinga endokrinologo konsultacija ar akių ligų gydytojo konsultacija  ir pan.

 

Siuntime nurodoma jo išdavimo data ir galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Be to, nurodoma, pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas ir siuntimo tikslas.  Jei gydytojas siunčia gydytojo radiologo konsultacijai ir jam bus reikalingas ne tik radiologinio tyrimo aprašymas, bet ir radiologinio tyrimo vaizdai. Ši informacija irgi turi būti nurodyta siuntime.

 

Ar gali pacientas pasirinkti kurioje įstaigoje jam bus suteikta konsultacija? Ar bet kurioje įstaigoje, turint siuntimą, gydytojo konsultacija bus suteikta nemokamai?

 

Pacientas gali pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) dėl gydytojų specialistų paslaugų išlaidų apmokėjimo. Informaciją apie įstaigas, sudariusias šias sutartis, galima rasti TLK interneto svetainėje ir  pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje konsultacija bus suteikta greičiausiai.

 

Kiek laiko galioja siuntimas?    

 

Siuntime nurodytas galiojimo laikas negali viršyti 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravimo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti.

 

Per kiek laiko gydytojas specialistas turi pateikti atsakymą siuntusiam gydytojui?

 

Pacientą konsultavęs gydytojas specialistas atsakymą siuntusiam gydytojui turi pateikti ne vėliau kaip per tris dienas. 

 

Gydytojai, išduodantys siuntimus ar pateikiantys atsakymus, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už siuntimo pagrįstumą, siuntimo ar atsakymo savalaikiškumą, tinkamą siuntimo ar atsakymo įforminimą ir į siuntimą ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą.

 

Ar visada turint siuntimą konsultacija ir tyrimai atliekami nemokamai?

 

Tyrimai yra gydytojo specialisto konsultacijos sudėtinė dalis ir atskirai už juos mokėti nereikia. Kiekvienas gydytojas atlieka tyrimus, kurie yra priskirti jo kompetencijai. Jei gydytojui reikalingi tyrimai, kurie viršija jo kompetenciją, jis turi pacientą nukreipti atitinkamo gydytojo specialisto konsultacijai. Tuo atveju, kai kokie nors papildomi tyrimai atliekami paciento iniciatyva, tyrimų išlaidas turi apmokėti pats pacientas.

 

Pas kokį gydytoją specialistą galima kreiptis be siuntimo ir gauti gydymo paslaugą nemokamai?

 

Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyventojai be siuntimo į visus gydytojus gali kreiptis dėl būtinosios pagalbos. Taip pat be siuntimo galima kreiptis į gydytoją dermatovenerologą - už jo konsultaciją mokėti nereikės.

 

Kur patartumėte kreiptis, jei gydymo įstaigoje kyla ginčų dėl mokamų ir nemokamų paslaugų?

 

Jei suabejojote, ar reikia mokėti, neskubėkite pasirašyti sutikimo mokamoms paslaugoms, medicinos pagalbos priemonėms, paskirtiems tyrimams. Pirmiausia klauskite jus gydančio gydytojo ar jo tiesioginio vadovo, išsiaiškinkite, kodėl prašoma (ar liepiama) susimokėti. Jeigu atsakymas netenkins, tuomet raštu kreipkitės į gydymo įstaigos administracijos vadovą. Jei nepavyksta gauti atsakymų gydymo įstaigoje, galima kreiptis raštu į TLK. Šiais ir kitais klausimais galima kreiptis ligonių kasų informacijos telefono numeriu (8 5) 232 2222 arba el. pašto adresu info@vlk.lt

 

 
Atnaujinta: 2020-08-06