Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Dažniausiai užduodami klausimai > Apie gydytojų specialistų konsultacijas
Apie gydytojų specialistų konsultacijas

Ar konsultuotis nemokamai pas gydytoją specialistą galima patekti tik su siuntimu? Kas gali išduoti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai?

 

Pirmiausiai reikėtų žinoti, kad siuntimą nemokamai  gydytojo specialisto konsultacijai išduoda gydytojas (šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas) ne pagal paciento norą, o pagal poreikį, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę.

 

Šeimos gydytojas gali išduoti siuntimą pas gydytoją specialistą, kai mano, kad reikalinga gydytojo specialisto pagalba siekiant nustatyti tikslią diagnozę ar įvertinti pacientui skiriamą gydymą.

 

Gydytojas specialistas gali išduoti siuntimą, jeigu jo konsultacijos metu paaiškėja, kad reikalinga ir kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacija, pvz.: pacientą konsultavęs kardiologas nusprendžia, kad reikalinga endokrinologo konsultacija ar akių ligų gydytojo konsultacija  ir pan.

 

Siuntime nurodoma jo išdavimo data ir galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Be to, nurodoma, pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas ir siuntimo tikslas.  Jei gydytojas siunčia gydytojo radiologo konsultacijai ir jam bus reikalingas ne tik radiologinio tyrimo aprašymas, bet ir radiologinio tyrimo vaizdai ši informacija irgi turi būti nurodyta siuntime.

 

Ar gali pacientas pasirinkti kurioje įstaigose jam bus suteikta konsultacija? Ar bet kurioje įstaigoje, turint siuntimą, gydytojo konsultacija bus suteikta nemokamai?

 

Žinotina, kad pacientas gali pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su TLK dėl gydytojų specialistų paslaugų išlaidų apmokėjimo. Informaciją apie įstaigas, sudariusias šias sutartis, galite rasti savo TLK internetinėje svetainėje ir  pasirinkti gydymo įstaigą, kur konsultacija bus suteikta greičiausiai.

 

Kiek laiko galioja siuntimas?    

 

Siuntime nurodytas galiojimo laikas negali viršyti 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravimo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti.

 

Per kiek laiko gydytojas specialistas turi pateikti atsakymą siuntusiam gydytojui?

 

Gydytojas specialistas, konsultavęs pacientą, ne vėliau kaip per tris dienas turi pateikti atsakymą siuntusiam gydytojui.

 

Gydytojai, išduodantys siuntimus ar pateikiantys atsakymus, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už siuntimo pagrįstumą, siuntimo ar atsakymo savalaikiškumą, tinkamą siuntimo ar atsakymo įforminimą ir į siuntimą ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą.

 

Ar visada, turint siuntimą, konsultacija ir tyrimai atliekami nemokamai?

 

Tyrimai yra gydytojo specialisto konsultacijos sudėtinė dalis ir atskirai už juos mokėti nereikia. Kiekvienas gydytojas atlieka tyrimus, kurie yra priskirti jo kompetencijai, jei gydytojui reikalingi tyrimai, kurie viršija jo kompetenciją, jis turi pacientą nukreipti atitinkamo gydytojo specialisto konsultacijai. O tuo atveju, jei kokie nors papildomi tyrimai yra atliekami paciento iniciatyva, tuomet tyrimų išlaidas turi apmokėti pats pacientas.

 

Pas kokį gydytoją specialistą galima kreiptis be siuntimo ir gauti gydymo paslaugą nemokamai?

 

Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu be siuntimo gali kreiptis į visus gydytojus dėl būtinosios pagalbos. Taip pat be siuntimo gali kreiptis į gydytoją dermatovenerologą ir už jo konsultaciją mokėti nereikės.

 

Kur patartumėte kreiptis, jei gydymo įstaigoje kyla ginčų dėl mokamų ir nemokamų paslaugų?

 

Jei suabejojote, ar reikia mokėti, neskubėkite pasirašyti sutikimo mokamoms paslaugoms, medicinos pagalbos priemonėms, paskirtiems tyrimams. Pirmiausiai klauskite jus gydančio gydytojo ar jo tiesioginio vadovo, išsiaiškinkite, kodėl prašoma (ar liepiama) susimokėti. Jeigu atsakymas jūsų netenkins, tuomet raštu kreipkitės į gydymo įstaigos administracijos vadovą. Jei nepavyksta gauti atsakymų gydymo įstaigoje, galite kreiptis raštu į teritorinę ligonių kasą. Šiais ir kitais klausimais galite kreiptis ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888 arba el. pašto adresu info@vlk.lt

Atnaujinta: 2018-12-04