Apie dantų protezavimą

Kas turi teisę į PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamą dantų protezavimą?

 

Tokią teisę turi šie apdraustieji:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius,

 • vaikai iki 18 metų,

 • asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais,

 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

 

Kur kreiptis norint gauti dantų protezavimo paslaugas?

 

Pirmiausia reikia keiptis į gydymo  įstaigos, prie kurios žmogus yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Gydytojas nustato, ar asmeniui gali būti teikiamos kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos. Beje, galima kreiptis ir į kitos gydymo  įstaigos gydytoją odontologą, bet tokiu atveju už suteiktą konsultaciją reikės sumokėti.

 

Nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas dantų protezavimui, gydytojas odontologas jam pateikia išvadą (raštu forma 027/a).

 

Tuomet, norėdamas gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, gydymo įstaigai, kurioje yra prisiregistravęs, pacientas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą įrašyti į dantų protezavimo laukiančiųjų sąrašus,

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba tapatybę patvirtinančią kortelę),

 • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas (pensininko arba neįgaliojo asmens pažymėjimas),

 • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).

 

Paciento dokumentus gavusi įstaiga pateikia gautą prašymą TLK, o ši įtraukia pacientą į savivaldybės gyventojų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą. Sąrašas sudaromas pagal prašymų užpildymo datą. Kiekvienas įtrauktas į sąrašą asmuo gauna pranešimą apie savo numerį eilėje.

 

Vaikams, įtrauktiems į sąrašą, dantys protezuojami be eilės.

 

Ką reikėtų daryti gavus pranešimą apie įrašymą į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą?

 

Gavus pranešimą, reikia apsispręsti: arba nelaukti, kol ateis eilė ir pakvietimas protezuoti dantis, ir pačiam sumokėti už protezavimą, arba laukti, kol ateis eilė ir asmuo gaus pakvietimą protezuoti dantis, o paslaugos bus iš karto kompensuojamos.

 

Abiem atvejais protezavimo išlaidos kompensuojamos tik atėjus eilei, t. y. asmeniui teisės akto nustatyta tvarka įgijus teisę į kompensaciją.

 

Nemažai pacientų, nenorinčių laukti eilėje, už dantų protezavimą sumoka patys, o kompensavimo galimybių ieško vėliau.

 

Kokius dokumentus ir kam reikia pateikti, kad išlaidos būtų kompensuotos?

 

Jei žmogus nusprendžia nelaukti, kol ateis eilė, ir už dantų protezavimą sumoka pats, reikia kreiptis į TLK dėl kompensavimo pateikiant:

 • prašymą kompensuoti šias išlaidas, jame turi būti nurodyta asmeninė sąskaita banke, į kurią bus pervedamos lėšos;

 • apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitą faktūrą, pinigų priėmimo kvitą ir kt.);

 • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos teritorinės ligonių kasos darbuotojas).

 

Tuomet, atėjus eilei, TLK išsiųs pranešimą apie kompensavimą ir perves kompensaciją į nurodytą asmeninę sąskaitą banke.

 

Jei pacientas nusprendžia laukti savo eilės, tenka laukti TLK pranešimo. Sulaukusiam savo eilės žmogui TLK paštu išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas ir sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK sudarė sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo, sąrašą.  Gavus tokią pažymą, reikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos išsiuntimo datos kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų gydymo įstaigų, ten ir bus atliekamas protezavimas.

 

Jei per tris metus dėl dantų protezavimo nesikreipiama arba nesikreipiama dėl paslaugos atidėjimo, žmogus išbraukiamas iš sąrašo ir praranda teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas.

 

Kokios šiuo metu dantų protezavimo eilės?

 

Laikotarpis, kurį asmeniui tenka laukti eilėje dantų protezavimo paslaugoms gauti, priklauso nuo kasmet skiriamų PSDF biudžeto lėšų dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti ir nuo to, kurioje savivaldybėje jis gyvena – tenka laukti nuo vienerių iki kelerių metų.

 

Informaciją apie dantų protezavimo eiles yra skelbiama teritorinių ligonių kasų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių) internetinėse svetainėse (http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugos/dantu-protezavimas ), taip pat ją galima sužinoti paskambinus bendruoju ligonių kasų tel. (8 5) 232 2222.

 

Ar numatyta maksimali kompensuojamų išlaidų suma?

 

Priklausomai nuo dantų būklės pensininkams, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos skiriama 463,13 euro arba 1 424,99 euro, o vaikams – 236,36 euro arba 1 424,99 euro kompensuojamoji suma.
 
 
Atnaujinta: 2020-08-06