Brangieji tyrimai ir procedūros

Ar reikia mokėti už magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo nuotrauką (vaizdo kopiją), jei šiam tyrimui siuntimą išdavė gydytojas traumatologas?

 

Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas), 3 punkte nustatyta, kad siuntimus atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras (brangiesiems tyrimams priklauso kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija ir kiti tyrimai), kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, gali išduoti gydytojai specialistai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Jeigu siuntimą išdavęs gydytojas nurodo, kad jam turi būti pateiktos radiologinio tyrimo vaizdų kopijos, tyrimą atlikęs gydytojas pateikia siuntusiajam gydytojui radiologinio tyrimo aprašymą kartu su radiologinio tyrimo vaizdų kopijomis ir daro tai patvirtinantį įrašą asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Taigi, vadovaujantis Aprašo reikalavimais, siunčiančiajam gydytojui nusprendus, kad jam yra reikalingos pacientui atlikto radiologinio tyrimo vaizdų kopijos, jis paciento siuntime turėtų nurodyti pateikti minėtas vaizdų kopijas. Tyrimą atlikusi gydymo įstaiga privalėtų šias kopijas pateikti ir apie tai pažymėti asmens sveikatos istorijoje (šiuo atveju pacientui nereikėtų mokėti už jam atlikto radiologinio tyrimo kopijas).

 

Žinotina, jog tuo atveju, jeigu siunčiančiajam gydytojui pakaktų pacientui atlikto radiologinio tyrimo aprašymo, jis paciento siuntime nenurodytų pateikti radiologinio tyrimo vaizdų kopijų. Tuomet, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatomis, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas (šiuo atveju radiologinio tyrimo vaizdų kopijos būtų atliktos paciento lėšomis).

 

49176942397_a1347c5d71_o.png
Šį infografiką galite atsisiųsti iš čia.
Atnaujinta: 2020-08-07