Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Gydymo įstaigoms > Atidaryta sąskaita pacientams padarytai žalai atlyginti
Gydymo įstaigoms
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja šalies sveikatos priežiūros įstaigas, kad jau atidaryta speciali, nauja sąskaita banke. Ji skirta kaupti įstaigų įmokas pacientams padarytai žalai atlyginti.
 
Apskaičiuotas įmokas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo mokėti į sąskaitą, kurios numeris – LT18 7300 0101 6184 4911, Swedbank, AB. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti sveikatos priežiūros įstaigos kodą.
 
VLK primena, kad 2020 m. sausio 1-ąją įsigaliojo Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta nauja ginčų sprendimo ir žalos pacientams atlyginimo tvarka. Įstatyme įtvirtinta, kad pacientams padaryta žala atlyginama iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamos sąskaitos, kurioje, kaip ir minėta,  kaupiamos sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti.
 
Minėtą sąskaitą administruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1263 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą" pakeitimo" įgaliojo VLK. Taip pat VLK pavesta išmokėti žalą pacientams bei atlikti kitas teisės aktais reglamentuotas funkcijas.
 
Specialistai primena, kad įmokos dydis yra nurodytas Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose.
 
Pirmoji įmoka turi būti sumokėta iki šių metų metų kovo 30 dienos.
 
Kilus papildomų klausimų, prašoma kreiptis į VLK Apskaitos skyriaus darbuotojas: vyr. specialistę Jurgitą Vingiliauskaitę, tel. (8 5) 236 4125, jurgita.vingiliauskaite@vlk.lt arba vyr. specialistę Donata Šugalskienę, tel. (8 5) 237 0722, donata.sugalskiene@vlk.lt

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Duomenų apie  2019 kalendoriniais metais gautas pajamas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtiną įmoką lentelė

Duomenų apie 2020 kalendoriniais metais gautas pajamasuž suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtiną įmoką lentelėsforma (pildo asmens sveikatos priežiūros įstaiga,kuri veiklą pradėjo iki 2020 metų pradžios;apskaičiuojama įmoka už 2021 metus)


PILDO TIK ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGA, KURI VEIKLĄ PRADĖJO 2020 METAIS, ĮMOKA APSKAIČIUOJAMA UŽ 2020 IR  2021 METUS:

Duomenų apie 2020 kalendoriniais metais gautas pajamasuž suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtiną įmoką lentelėsforma (pildo asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri veiklą pradėjo ne nuo2020 metų pradžios; apskaičiuojama įmoka už 2020 metus)

Duomenų apie 2020 kalendoriniais metais gautas pajamasuž suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtiną įmoką lentelėsforma (pildo asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuriveiklą pradėjo ne nuo 2020 metų pradžios; apskaičiuojama įmoka už 2021 metus)   

VEIKLOS ATASKAITOS:
 


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI:

 

 
Lėšų kiekis sąskaitoje, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytai žalai, atlyginti:

 

Vasario 26 d. sąskaitos likutis 3 862 805,00 Eur

 

Atnaujinta: 2021-02-26