GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO ANKETA

 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK, VLK ir TLK kartu vadinamos ligonių kasomis) teikiamas administracines paslaugas (toliau – paslaugos), todėl siekiame išsiaiškinti, ar ligonių kasų paslaugos atitinka Jūsų, kaip vartotojo, poreikius. Būsime labai dėkingi, jei skirsite kelias minutes atsakymams į toliau pateikiamus klausimus.

 
1. Jei kreipėtės per šiuos metus į ligonių kasas, pažymėkite, kiek kartų:
2. Pažymėkite, kokiais būdais kreipėtės į ligonių kasas Jums rūpimu klausimu (galimi keli atsakymų variantai):
Ligonių kasa ar jos padalinys:
   
3. Nurodykite, dėl kurios ligonių kasų teikiamos paslaugos kreipėtės, ir įvertinkite, ar gauta paslauga atitiko Jūsų poreikius (galimi keli atsakymų variantai):
  Visiškai atitiko Atitiko Neatitiko 
  123Nesinaudojau
3.1 Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimas, keitimas 
3.2 Dokumento S1 išdavimas 
3.3 E 104 LT formos pažymos išdavimas 
3.4 Kitoje Europos Sąjungos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimas 
3.5 Sertifikato, laikinai pakeičiančio Europos sveikatos draudimo kortelę, išdavimas 
3.6 Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas 
3.7 Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas 
3.8 Klausos implanto įsigijimo išlaidų kompensavimas 
3.9 Sąnario endoprotezo skyrimas 
3.10 Lietuvos piliečių ir užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvoje, registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas 
3.11 Laikinai gyvenančių Lietuvoje ir kitų užsieniečių registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas 
3.12 Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų išrašo formavimas 
3.13 Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo išdavimas 
3.14 Privalomojo sveikatos draudimo galiojimo statuso tikrinimas 
3.15 Duomenų privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiams formuoti priėmimas 
3.16 Duomenų teisei į sveikatos draudimą valstybės lėšomis patvirtinti priėmimas 
3.17 Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tikslinimas 
3.18 Apdraustųjų, savo lėšomis įsigijusių ortopedijos technines priemones, išlaidų kompensavimas 
3.19 Asmens išlaidų sąnario endoprotezui įsigyti kompensavimas 
3.20 Duomenų išrašo apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas asmens sveikatos priežiūrai formavimas 
4. Nurodykite, ar esate patenkintas ligonių kasų teikiamomis paslaugomis:
5. Jei turite pastebėjimų, pastabų dėl gyventojų aptarnavimo, nurodykite, ko labiausiai pasigedote (galimi keli atsakymų variantai):
   
6. Įvertinkite gyventojų aptarnavimo ligonių kasose efektyvumą pagal šiuos kriterijus (galimi keli atsakymų variantai):
  Visiškai sutinku Sutinku Nesutinku 
  123Neturiu nuomonės
6.1 Man rūpimi klausimai buvo išspręsti greitai ir kvalifikuotai 
6.2 Į mano klausimus buvo atsakyta aiškiai ir tiksliai 
6.3 Darbuotojai yra kompetentingi, išmano savo darbą 
6.4 Buvau atidžiai išklausytas mane aptarnavusių darbuotojų 
6.5 Ligonių kasų nustatytas gyventojų priėmimo laikas man patogus 
6.6 Esu pakankamai informuotas apie ligonių kasų darbo laiką 
6.7 Priėmimo neteko ilgai laukti 
6.8 Darbuotojai yra mandagūs, paslaugūs ir pagarbiai bendrauja su klientais 
7. Kaip vertinate savo aptarnavimą ligonių kasose:
8. Ar Jums pakanka informacijos apie ligonių kasose vykdomą skaidrumo politiką?
9. Ar per šiuos metus Jūs asmeniškai neoficialiai davėte pinigų ar dovanų ligonių kasų darbuotojui (-ams)?
   
Jei atsakėte „taip“, įrašykite, kurios ligonių kasos darbuotojui

10. Kodėl Jūs neoficialiai davėte pinigų ar dovanų ligonių kasų darbuotojui (-ams)? (atsako davusieji dovanų ar pinigų)
11. Ar paskutinio apsilankymo metu ligonių kasose Jūsų buvo prašoma papildomai neoficialiai sumokėti už gaunamas paslaugas ar apie tai užsimenama?
12. Ar praneštumėte pastebėję korupcijos / kyšininkavimo atvejus įstaigoje?
13. Jūsų amžius:
14. Užsiėmimas:
 
Dėkojame už atsakymus!