GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO ELEKTRONINĖS APKLAUSOS ANKETA

 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, kaip ligonių kasų teikiamos administracinės paslaugos (toliau – paslaugos) atitinka Jūsų, kaip vartotojo, poreikius. Būsime labai dėkingi, jei skirsite kelias minutes atsakymams į toliau pateiktus klausimus.

* – bent vienas atsakymas yra privalomas

 
*1. Pažymėkite, kiek kartų per šiuos metus kreipėtės į ligonių kasas:
*2. Pažymėkite, kokiais būdais kreipėtės į ligonių kasas Jums rūpimu klausimu.
2.1. Jei atvykote asmeniškai, prašome nurodyti teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK) ar jos padalinį:
   
2.2. Skambinote bendruoju ligonių kasų telefonu (+370 5 232 22 22)
2.3. Kreipėtės elektroniniu paštu info@vlk.lt
2.4. Siuntėte paklausimą (skundą) paštu (įrašykite, kuriai ligonių kasai siuntėte)

*3. Nurodykite, dėl kurios paslaugos kreipėtės, ir įvertinkite, ar gauta paslauga atitiko Jūsų poreikius (galimi keli atsakymų variantai):
  Visiškai atitiko Atitiko Neatitiko 
  123Nesinaudojau
3.1 Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimas, keitimas 
3.2 Konsultavimas sveikatos draudimo klausimais 
3.3 Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas 
3.4 E formos pažymos, dokumento S1 išdavimas 
3.5 Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymas (duomenų tikslinimas, draudimo laikotarpio nustatymas) 
3.6 Kitoje Europos Sąjungos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimas 
3.7 Sąnarių endoprotezų skyrimas ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimas 
3.8 Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas 
3.9 Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo, pažymos apie asmens draudimą išdavimas 
3.10 Klausos implanto įsigijimo išlaidų kompensavimas 
3.11 Sutarčių dėl žalos atlyginimo sudarymas 
3.12 Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas 
3.13 Duomenų teikimas apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidas sveikatos priežiūrai 
3.14 Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas 
*4. Nurodykite, ar esate patenkintas ligonių kasų teikiamomis paslaugomis:
5. Jei turite pastebėjimų, pastabų gyventojų aptarnavimo veiklai, nurodykite, ko labiausiai pasigedote (galimi keli atsakymų variantai):
   
*6. Įvertinkite gyventojų aptarnavimo ligonių kasose efektyvumą pagal šiuos kriterijus (galimi keli atsakymų variantai):
  Visiškai sutinku Sutinku Nesutinku 
  123Neturiu nuomonės
6.1 Esu pakankamai informuotas apie ligonių kasų darbo laiką 
6.2 Ligonių kasų nustatytas gyventojų priėmimo laikas man patogus 
6.3 Priėmimo neteko ilgai laukti 
6.4 Buvau atidžiai išklausytas mane aptarnavusių darbuotojų 
6.5 Į mano klausimus buvo atsakyta aiškiai ir tiksliai 
6.6 Man rūpimi klausimai buvo išspręsti greitai ir kvalifikuotai 
6.7 Buvau informuotas apie veiksmus, kurių ėmėsi ligonių kasos, spręsdamos mano klausimus 
6.8 Darbuotojai yra kompetentingi, išmano savo darbą 
6.9 Darbuotojai yra mandagūs, paslaugūs ir pagarbiai bendrauja su klientais 
*7. Kaip vertinate savo aptarnavimą ligonių kasose:
*8. Ar per šiuos metus esate atsilyginęs ligonių kasos darbuotojams už suteiktas paslaugas?
Ligonių kasa ar jos padalinys:
   
TAIP, atsilyginau kitu būdu (įrašykite kaip atsilyginote)

*9. Jūsų amžius:
*10. Užsiėmimas:
 
Dėkojame už atsakymus!